Ekspansja zagraniczna w praktyce 2018

 

 


Dostępne Bloki:

 • Blok 1 Kierunek Azja
  Prowadzenie:
  HSBC Bank Polska SA

 • Blok 2 Kierunek Afryka
  Prowadzenie:
  Societe Generalne SA Oddział w Polsce

 • Blok 3 Kierunek Europa
  Prowadzenie:
  AXA


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie (ul.Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa) zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. z dnia 13.06. 2016 r., Dz. U. 2016 r. poz. 922) w celach związanych z organizacją Konferencji Ekspansja zagraniczna w praktyce 2018 (w tym na udostępnianie ich podwykonawcom w zakresie umożliwiającym realizację wybranych usług (np. druk spersonalizowanych identyfikatorów).

Przekazywanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Użytkownik ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo żądania ich poprawienia, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, poprzez kontakt:
1. Telefoniczny, za pośrednictwem Biuro Marketingu pod numerem (22) 48 68 426.
2. W formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej marketing@cpb.pl
TakNie

UWAGA:
Naprawdę warto zaznaczyć „Tak” w powyższych pytaniach, żebyśmy np. mogli Państwa legalnie zaprosić na Ekspansja zagraniczna w praktyce 2019.

Zgody są szczególnie istotne, abyśmy komunikowali się z Państwem z poszanowaniem zaostrzających się przepisów dot. przetwarzania danych osobowych. Szanujemy Państwa czas – w każdej chwili udzielone zgody można wycofać