Zwiń nagłówek aleBank.pl   Rozwiń nagłówek aleBank.pl  


ART SUMMIT 2017


logo_art_summit_2017.850x480

ART SUMMIT 2017

23 marca 2017 r. Klub Bankowca w Warszawie

W dniu 23 marca 2017 r. w Klubie Bankowca w Warszawie odbędzie się kolejna edycja konferencji ART SUMMIT 2017.

Organizatorem konferencji jest Centrum Prawa Bankowego i Informacji w porozumieniu ze Związkiem Banków Polskich oraz zainteresowanymi środowiskami artystów, które mają za zadanie prowadzenia działań wspierających tworzenie nowoczesnego rynku sztuki w Polsce.

Celem konferencji jest dostarczenie obiektywnej, aktualnej wiedzy dotyczącej zasad i mechanizmów funkcjonowania oraz inwestowania na rynku sztuki. Zamiarem organizatorów jest stworzenie dla kolekcjonerów, inwestorów, artystów, ekspertów, rzeczoznawców, galerii, domów aukcyjnych, ubezpieczeń platformy wymiany wiedzy i opinii dotyczących polskiego rynku sztuki. Dostarczanie praktycznych informacji na temat tworzenia kolekcji korporacyjnych i prywatnych, bezpieczeństwa obrotu dziełami sztuki oraz sposobu ich przechowywania. Celem nadrzędnym jest zainicjowanie miejsca spotkań specjalistów zajmujących się usługami świadczonymi w ramach tzw. bankowości prywatnej z przedstawicielami firm partnerskich oraz wyspecjalizowanymi mediami.

Konferencja skierowana jest do następujących grup:

 • Specjaliści sektora bankowego obsługujący klientów zamożnych, odpowiedzialni za tworzenie i realizację oferty departamentów „Private Banking” szczególnie w zakresie Art Bankingu
 • Kolekcjonerzy dzieł sztuki
 • Prywatni inwestorzy
 • Eksperci i rzeczoznawcy rynku sztuki
 • Galerie sztuki, domu aukcyjne zainteresowane współpracą z bankami
 • Specjaliści ubezpieczeniowi zajmujący się ubezpieczeniem dzieł sztuki, przedstawiciele domów inwestycyjnych

PRELEGENCI


W trakcie Konferencji skupimy się m.in. na następujących zagadnieniach:

 1. Inwestor, jako uczestnik polskiego rynku sztuki – próba charakterystyki
 2. Zachodzące zmiany oraz nowe formy uczestnictwa w rynku sztuki
 3. „Złoty kompas”, czyli gdzie szukać wiarygodnych informacji?
 4. „Przepraszamy, remanent…” – Debata z udziałem ekspertów. Rola sektora bankowego i inwestycyjnego w rozwoju polskiego rynku sztuki.

Podczas konferencji poprowadzone zostaną również warsztaty specjalistyczne

Warsztat A1

Tworzenie kolekcji dzieł sztuki. Narzędzia dla kolekcjonera i inwestora.

Prowadząca: dr Monika Bryl

Warsztat B1  

Obecność w mediach Artysty, Kolekcjonera oraz Galerii. Strategia i taktyka działania. Dostępne narzędzia.

Prowadząca: Aleksandra Dejnarowicz

Warsztat A2    

Ocena i wycena dzieła sztuki, czyli:

 • Jak przejść od wartości artystycznej dzieła do wartości rynkowej?
 • Jak wykorzystywać okazje rynkowe, nie wpadając jednocześnie w pułapki marketingowych sztuczek?

Prowadząca: dr Monika Bryl

Warsztat B2 

Zarządzanie wizerunkiem Artysty, Kolekcjonera oraz Galerii. Czyli:

 • Jak nie pogubić się w gąszczu połączeń?
 • Cyfrowy dialog z fizycznym odbiorcą sztuki.

Prowadząca: Aleksandra Dejnarowicz
ORGANIZATORZY
PATRONI
ORGANIZATORZYPATRONI


KONTAKT


Kontakt dla sponsorów oraz dla uczestników z firm:

Paweł Wyżkiewicz
p.wyzkiewicz@wydawnictwocpb.pl
tel. 692 388 492

Karol Mazan
k.mazan@wydawnictwocpb.pl
tel. 512 151 989

Olga Kripiec
olga.kripiec@cpb.pl
tel. 723 723 756

Rejestracja i sprawy organizacyjne:

Olga Kripiec
olga.kripiec@cpb.pl
tel. 723 723 756

Kontakt dla Mediów:
Emilia Ożarowska
emilia.ozarowska@cpb.pl
tel. 22 48 68 428, tel. kom. 723 723 769

Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa


Bieżące konferencje

Zakończone konferencje

Kalendarium