Zwiń nagłówek aleBank.pl   Rozwiń nagłówek aleBank.pl  


Forum Bankowe 2017


Logo - Forum Bankowe - 2017 - 01.1920x

Forum Bankowe 2017

15 marca 2017 r. Hotel Sheraton w Warszawie

Forum jest doroczną konferencją środowiska bankowego, podczas której dyskutowane są najważniejsze problemy i wyzwania stojące przed bankami oraz powiązanymi z nimi instytucjami. To spotkanie prezesów banków, przedstawicieli środowiska naukowego, Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Finansowego oraz firm infrastruktury bankowej.
Tegoroczne Forum jest organizowane pod hasłem przewodnim „Kredytowanie gospodarki przez banki w nowych uwarunkowaniach regulacyjnych i ekonomicznych”.

Konferencja zostanie podzielona na następujące części:

1.      Sesja I: Aktualne uwarunkowania regulacyjne i ekonomiczne prowadzenia biznesu bankowego,

2.      Sesja II: Stosowanie stałej stopy procentowej przez banki,

3.      Sesja III: Nowe krajowe projekty infrastrukturalne  w zakresie nowych technologii.

Wnioski wypracowane podczas Forum Bankowego stają się zwykle podstawą formułowania najważniejszych zadań dla Związku Banków Polskich w czasie Walnego Zgromadzenia ZBP.

 

Dla przedstawicieli banków, SKOK-ów oraz środowiska naukowego udział w konferencji jest bezpłatny.
ORGANIZATORZY
SPONSORZY
PATRONI MEDIALNI

Forum Bankowe 2016

Forum Bankowe 2015

ORGANIZATORZY
SPONSORZYPATRONI MEDIALNI


KONTAKT


Kontakt dla sponsorów oraz dla uczestników z firm:
Karol Mazan
k.mazan@wydawnictwocpb.pl
tel. 512 151 989

Paweł Wyżkiewicz
p.wyzkiewicz@wydawnictwocpb.pl
tel. 692 388 492

Sprawy organizacyjne:
Marta Rakowska
m.rakowska@aleBank.pl
tel. (22) 627 59 64

Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa


Bieżące konferencje

Zakończone konferencje

Kalendarium