Zwiń nagłówek aleBank.pl   Rozwiń nagłówek aleBank.pl  


Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2016


 
logo.flbs.250x83

Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2016

13 - 14 września 2016 r. Hotel Gromada w Warszawie, ul. 17 stycznia 32 (w pobliżu lotniska F. Chopina)

Forum Liderów Banków Spółdzielczych jest największym dorocznym spotkaniem banków spółdzielczych w Polsce. Spotkanie jest poświęcone istotnym kwestiom sektora polskiej bankowości spółdzielczej. W konferencji uczestniczy corocznie ok. 350 – 400 prezesów oraz członków zarządów banków spółdzielczych, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, parlamentu, instytucji finansowych i infrastruktury bankowej.

Wydarzenie zorganizowane zostanie przez Związek Banków Polskich oraz banki zrzeszające: BPS S.A. oraz SGB-Bank S.A.

Patronem medialnym Forum Liderów Banków Spółdzielczych jest miesięcznik „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny dla przedstawicieli banków, SKOKów i środowiska naukowego. Pozostałe osoby proszone są o kontakt z działem handlowym pod adresem e-mail: reklama@wydawnictwocpb.pl
ORGANIZATORZY
GŁÓWNI PATRONI MEDIALNI
PATRONI MEDIALNI

Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2015

Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2014

Bieżące konferencje

Zakończone konferencje

Kalendarium