Zwiń nagłówek aleBank.pl   Rozwiń nagłówek aleBank.pl  


Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2016


logo.flbs.250x83

Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2016

13 - 14 września 2016 r. Hotel Gromada w Warszawie, ul. 17 stycznia 32 (w pobliżu lotniska F. Chopina)

 

Forum Liderów Banków Spółdzielczych jest największym dorocznym spotkaniem banków spółdzielczych w Polsce. Spotkania są poświęcone istotnym kwestiom sektora polskiej bankowości spółdzielczej. W konferencji uczestniczy corocznie ok. 350 – 400 prezesów oraz członków zarządów banków spółdzielczych, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, parlamentu, instytucji finansowych i infrastruktury bankowej.

Wydarzenie organizowane jest przez  Związek Banków Polskich oraz banki zrzeszające: BPS S.A. oraz SGB-Bank S.A.

Głównymi zagadnieniami forum były: ocena aktualnej sytuacji ekonomicznej banków spółdzielczych i ich pozycji konkurencyjnej, ekonomiczna kondycja sektora bankowości spółdzielczej, perspektywy rozwoju, a także propozycje działań i regulacji służących wzrostowi efektywności sektora na coraz bardziej wymagającym rynku finansowym.

Udział w konferencji jest bezpłatny dla przedstawicieli banków, SKOKów i środowiska naukowego. Pozostałe osoby proszone są o kontakt z działem handlowym pod adresem e-mail: reklama@wydawnictwocpb.pl
ORGANIZATORZY
PARTNERZY GENERALNI
GŁÓWNI PATRONI MEDIALNI
PATRONI MEDIALNI

Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2016

Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2015

Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2014

ORGANIZATORZYPARTNERZY GENERALNI
GŁÓWNI PATRONI MEDIALNIPATRONI MEDIALNI


KONTAKT


Kontakt dla sponsorów oraz dla uczestników z firm:
Karol Mazan
k.mazan@wydawnictwocpb.pl
tel. 512 151 989

Paweł Wyżkiewicz
p.wyzkiewicz@wydawnictwocpb.pl
tel. 692 388 492

Sprawy organizacyjne:
Marta Rakowska
m.rakowska@aleBank.pl
tel. (22) 627 59 64

Kontakt dla Mediów:
Emilia Ożarowska
emilia.ozarowska@cpb.pl
tel. 22 48 68 428, tel. kom. 723 723 769

Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa


Bieżące konferencje

Zakończone konferencje

Kalendarium