Kongres Edukacji Finansowej 2017

Ico

28 marca 2017 r.
PGE Narodowy w Warszawie

REJESTRACJA NA KONFERENCJĘ ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o indywidualny kontakt pod adresem e-mail: rejestracja@wydawnictwocpb.pl

 Realizowany w ramach European Money Week 2017

Kongres Edukacji Finansowej organizują cztery fundacje działające w sektorze finansowym i zajmujące się tą tematyką od wielu lat. Naszym celem jest upowszechnienie edukacji finansowej i ekonomicznej. Kongres ma być ważnym elementem rozwijającej się szerokiej współpracy sektora finansowego z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się tymi zagadnieniami. Pragniemy wspomagać rozwój edukacji finansowej w ramach realizacji obowiązkowej i nieobowiązkowej edukacji (programy nauczania, podręczniki, szkolenia nauczycieli, lekcje), także osób dorosłych oraz środowisk z utrudnionym dostępem do informacji, aby zapobiegać wykluczeniu finansowemu. Będziemy wspierać  organizacje pozarządowe i firmy w praktycznej realizacji działań edukacyjnych w tym zakresie.

Program Kongresu

Prelegenci

 

 

 

Organizatorzy

Patroni

Partnerzy merytoryczni

Partnerzy

Patroni medialni

Kontakt

Fundacja Warszawski Instytut Bankowości ul. Wiejska 12A, 00-490 Warszawa Kontakt w sprawach organizacyjnych: Urszula Szulc Dyrektor Projektów BAKCYL Koordynator Programu Bankowcy dla Edukacji uszulc@wib.org.pl tel. 696 410 803

Miejsce

Bieżące konferencje

Zakończone konferencje