Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości 2018

Ico

15 marca 2018 r.
PGE Narodowy w Warszawie

counter

Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości 2018 to forum dyskusji, wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy pomiędzy wszystkimi kluczowymi podmiotami odpowiedzialnymi za realizację zadań wynikających z edukacji ekonomicznej (w tym szerzenia wiedzy nt. oszczędzania, bezpiecznych instrumentów finansowych, inwestowania, przedsiębiorczości i cyberbezpieczeństwa) wśród różnych grup społecznych.

Druga edycja Kongresu, podobnie jak premierowa odsłona w 2017 r., organizowana jest przez cztery fundacje działające na rzecz sektora bankowego i kapitałowego w zakresie edukacji ekonomicznej. Wśród nich znajdują się Fundacja Warszawskiego Instytutu Bankowości (operator Projektu sektorowego „Bankowcy dla Edukacji”, powołanego z inicjatywy Związku Banków Polskich), Fundacja GPW, Fundacja Think! oraz Fundacja im. Lesława A. Pagi.

Kluczowym elementem Kongresu (oprócz popołudniowych dedykowanych sesji panelowych) będzie część plenarna, której istotnym elementem będzie debata inauguracyjna pt. „Cyfryzacja gospodarki a edukacja ekonomiczna – wyzwania” z udziałem wysokich przedstawicieli najważniejszych instytucji patronackich.

Udział w najbliższej edycji, podobnie jak przed rokiem wstępnie potwierdziło kilkaset osób: przedstawicieli instytucji publicznych (w tym m.in. Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych), jednostek samorządów terytorialnych i ich reprezentacji (w tym 16 miast wojewódzkich), uczelni (ponad 120 w całej Polsce), szkół i kuratoriów, Uniwersytetów Trzeciego Wieku, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz sektora finansowego i mediów.

Wydarzeniu będzie towarzyszyła Strefa Edukacji Finansowej – przestrzeń networkingowa, w której przedstawiciele różnych podmiotów będą miały możliwość nawiązania kontaktów i przedstawienia efektów swoich działań na rzecz edukacji ekonomicznej.

Realizowany w ramach European Money Week 2018

 

 

Organizatorzy

Patroni

Partnerzy merytoryczni

Partnerzy strategiczni

Partnerzy

Patroni medialni

Kontakt

Kontakt w sprawach organizacyjnych

Ariel Wojciechowski
awojciechowski@wib.org.pl
tel. 604 606 589

Kontakt dla mediów

Michał Polak
michal.polak@zbp.pl
tel. (022) 48 68 119

Kontakt w sprawach programowych

Urszula Szulc
uszulc@wib.org.pl
tel. 696 410 803

Fundacja Warszawski Instytut Bankowości
ul. Wiejska 12A,
00-490 Warszawa

Miejsce

Galeria zdjęć

Kongres Edukacji Finansowej 2017

Bieżące konferencje

Zakończone konferencje