Płatności Mobilne 2018

 

 

TAKNIE


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Zbigniewa Herberta 8, 00-380 Warszawa) zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. z dnia 13.06. 2016 r., Dz. U. 2016 r. poz. 922) w celach związanych z organizacją Konferencji Płatności Mobilne 2018 (w tym na udostępnianie ich podwykonawcom w zakresie umożliwiającym realizację wybranych usług (np. druk spersonalizowanych identyfikatorów).

Przekazywanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Użytkownik ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo żądania ich poprawienia, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, poprzez kontakt:
1. Telefoniczny, za pośrednictwem Biuro Marketingu pod numerem (22) 48 68 426.
2. W formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej marketing@cpb.pl
TakNie

UWAGA:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) ZBP i CPBiI informują, że:
1) administratorami danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym są Związek Banków Polskich, z siedzibą w Warszawie, ul. Zbigniewa Herberta 8, 00-380 Warszawa, adres e-mail kontakt@zbp.pl oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Zbigniewa Herberta 8, 00-380 Warszawa, adres e-mail: marketing@cpb.pl;
2) w ZBP i CPBiI wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@zbp.pl lub iod@cpb.pl (z inspektorem danych osobowych można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych);
3) dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celach prawnie uzasadnionego interesu ZBP i CPBiI, jako administratorów danych, polegającego na obsłudze administracyjnej organizowanych Konferencji oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych na potrzeby marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
4) odbiorcami danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym są patroni i sponsorzy Konferencji oraz agencje marketingowe współpracujące z administratorami;
5) dane osobowe są przetwarzane przez okres 3 lat;
6) osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konferencji.UWAGA:
Naprawdę warto zaznaczyć „Tak” w powyższych pytaniach, żebyśmy np. mogli Państwa legalnie zaprosić na Płatności Mobilne 2019 oraz informować Państwa (m.in. o bezpłatnych zaproszeń na konferencje IT@BANK, Forum Technologii Bankowych, Forum Bankowe, Forum Bezpieczeństwa Banków, Forum Usług Płatniczych, Horyzonty Bankowości i inne), informować o nowych wydaniach pism (Miesięcznika Finansowego BANK), czy o możliwości skorzystania z bezpłatnego dostępu do aplikacji Miesięcznika Finansowego BANK.

Zgody są szczególnie istotne, abyśmy komunikowali się z Państwem z poszanowaniem zaostrzających się przepisów dot. przetwarzania danych osobowych. Szanujemy Państwa czas – w każdej chwili udzielone zgody można wycofać