Banking Contact Center Forum 2018

 

 

Udział w konferencji bezpłatny dla członków ZBP, pracowników banków i SKOK-ów.
Przedstawicieli pozostałych firm, zainteresowanych udziałem, zapraszamy do kontaktu z działem reklamy
reklama@wydawnictwocpb.pl
TakNie

UWAGA:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) CPBiI informuje, że:
1) administratorem danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym jest Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Zbigniewa Herberta 8, 00-380 Warszawa, adres e-mail: rejestracja@wydawnictwocpb.pl,
2) w CPBiI wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@cpb.pl,(z inspektorem danych osobowych można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych);
3) dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celach prawnie uzasadnionego interesu CPBiI, jako administratora danych, polegającego na organizacji/obsłudze administracyjnej Konferencji i Szkoleń oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych na potrzeby marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług administratora danych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO;
4) odbiorcami danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym są patroni i sponsorzy Konferencji oraz agencje marketingowe współpracujące z administratorem;
5) dane osobowe są przetwarzane przez okres 10 lat;
6) osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zaś w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora danych - prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konferencji lub Szkoleniu.


UWAGA:
Naprawdę warto zaznaczyć „Tak” w powyższych pytaniach, żebyśmy np. mogli Państwa legalnie zaprosić na Banking Contact Center Forum 2019 oraz informować Państwa (m.in. o bezpłatnych zaproszeń na konferencje IT@BANK, Forum Technologii Bankowych, Forum Bankowe, Forum Bezpieczeństwa Banków, Forum Usług Płatniczych, Horyzonty Bankowości i inne), informować o nowych wydaniach pism (Miesięcznika Finansowego BANK), czy o możliwości skorzystania z bezpłatnego dostępu do aplikacji Miesięcznika Finansowego BANK.

Zgody są szczególnie istotne, abyśmy komunikowali się z Państwem z poszanowaniem zaostrzających się przepisów dot. przetwarzania danych osobowych. Szanujemy Państwa czas – w każdej chwili udzielone zgody można wycofać