Zwiń nagłówek aleBank.pl   Rozwiń nagłówek aleBank.pl  


DevOps w praktyce 2016


DevOps w praktyce

12 października 2016 r. Warszawa, Klub Bankowca, ul. Smolna 6

Pierwsze na rynku polskim przedsięwzięcie konferencyjne B4B. Naszym celem – w odróżnieniu od modelu B2B – nie jest pokazanie oferty adresowanej do sektora bankowego. Chcemy zrobić coś ważnego dla banków, coś co pozwoli im odnosić sukcesy na szybko zmieniającym się rynku. Dlatego prelegentami są managerowie – praktycy o wieloletnim doświadczeniu. Pokażą realne korzyści stosowania narzędzi DevOps w zrealizowanych już projektach. Omawiane przykłady dotyczyć będą instytucji finansowych oraz banków.

Wśród omawianych przypadków będą przykłady polskich banków, m.in.:

  • Bank detaliczny, który usprawnił współpracę między developmentem, operacjami i biznesem wprowadzając spójną platformę Digital Performance Management.
  • Bank detaliczny, który przyspieszył procesy migracji danych, a także spełnił wymagania regulatora w zakresie ochrony danych bankowych w środowiskach nieprodukcyjnych.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Jesteśmy w przededniu rewolucji, która fundamentalnie zmieni zadania informatyki. Zmiana ta będzie szczególnie ważna dla sektora bankowego. Narzędzia wspomagające jedynie pracę zastąpione zostaną systemami zarządzającymi wydajnością organizacyjną we wszystkich jej wymiarach. Dlatego mottem naszej nowej inicjatywy konferencyjnej jest konkluzja opracowania State of DevOps Report 2016 firm Puppet, Inc. oraz DORA (DevOps Research and Assessment LLC):

„DevOps is no longer a mere fad or buzzword, but an understood set of practices and cultural patterns. People turn to DevOps not just to improve daily working life and get time back for family, friends and beer, but to improve their organization’s performance, revenues, profitability and other measurable outcomes.”

 

W trakcie konferencji przedstawimy m.in. kilka rozwiązań informatycznych, które poprawiają wydajność, przychody, rentowność oraz wszelkie inne mierzalne rezultaty prowadzonego przez banki biznesu. W przypadku każdego z systemów wyjaśnimy jego działanie oraz przeprowadzimy analizę wybranego wdrożenia.

 

Konferencja skierowana jest tylko dla przedstawicieli sektora bankowo-finansowego.
ORGANIZATORZY
KONTAKT


Sprawy organizacyjne:
Marta Rakowska
m.rakowska@aleBank.pl
tel. (22) 627 59 64

Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa


Bieżące konferencje

Zakończone konferencje

Kalendarium