Długoterminowe oszczędzanie i inwestowanie 2017

11 października 2017 r.
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, Sala Senacka - Budynek Główny

Katedra Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

oraz

Centrum Prawa Bankowego i Informacji

mieli zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję pt.:

DŁUGOTERMINOWE OSZCZĘDZANIE I INWESTOWANIE

Konferencja miała charakter naukowo-ekspercki. Jej celem było podjęcie dyskusji na temat społecznego i ekonomicznego wymiaru oszczędzania przez gospodarstwa domowe, z uwzględnieniem planowanej reformy systemu zabezpieczenia emerytalnego.

Ze względu na założenia reformy, za ważną uznaliśmy ocenę znaczenia długoterminowego oszczędzania dla kształtowania warunków życia przyszłych emerytów, gospodarczych skutków wprowadzanych zmian oraz dostępnych dla konsumentów form inwestowania.

Szczególny charakter wydarzeniu nadawał fakt, iż jest to wspólne przedsięwzięcie ludzi nauki oraz praktyków ze środowiska finansów, dając doskonałą okazję do wymiany poglądów i informacji.

W dyskusji udział wzięli przedstawiciele władz państwowych, wybitni naukowcy i praktycy rynku finansowego.

 

Preferowana tematyka referatów naukowych:

  • finanse osobiste,
  • detaliczne produkty finansowe,
  • instytucje finansowe i działalność na rzecz klientów indywidualnych,
  • świadomość i edukacja finansowa konsumentów,
  • prawa i obowiązki konsumentów na rynku finansowym,
  • inne, związane z długoterminowym oszczędzaniem i inwestowaniem.

 

Wybrane artykuły naukowe, po uzyskaniu pozytywnych recenzji wydawniczych, zostaną opublikowane w czasopiśmie „Argumenta Oeconomica Cracoviensia” Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (13 punktów w części B wykazu czasopism naukowych MNiSW). Zgłoszenie referatu na sesję naukową nie obligował do złożenia artykułu do publikacji.

Udział w konferencji był bezpłatny dla przedstawicieli sektora finansowego i środowiska naukowego.

Pozostałe osoby – dział handlowy pod adresem e-mail: reklama@wydawnictwocpb.pl

Organizatorzy

Patroni honorowi

Patroni medialni

Kontakt

Kontakt

Dr Katarzyna Kochaniak
Katedra Finansów Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
e-mail: kf@uek.krakow.pl
tel. 696-411-767

Mateusz Zając
Centrum Prawa Bankowego i Informacji
e-mail: mateusz.zajac@nzb.pl
tel. 723 – 723 – 765

Administrator strony www:
Olga Kripiec
e-mail: olga.kripiec@cpb.pl
tel. 723 723 756

Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5 00-382 Warszawa

Miejsce wydarzenia

Galeria zdjęć

Długoterminowe oszczędzanie i inwestowanie 2017

Bieżące konferencje

Zakończone konferencje