Dostęp MMŚP do kredytu w Polsce. Ocena stanu obecnego i perspektyw.

3 lipca 2019 r.
Klub Bankowca, ul. Smolna 6, Warszawa

Podczas spotkania przedstawione zostaną bloki tematyczne z zakresu m.in.:

  • Dostęp do kredytu. Mity i fakty,
  • Nowe regulacje a dostęp do kredytu dla przedsiębiorców,
  • Obrót bezgotówkowy i nowoczesne technologie sojusznikiem w dostępie do kredytu,
  • Publiczne wsparcie dostępu do kredytu.

 

Rejestracja

Udział w wydarzeniu był bezpłatny. 

 

Organizatorzy

Wydarzenie jest współorganizowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej i współfinansowane ze środków Budżetu Państwa w ramach programu wieloletniego „Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw”, przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, przekazywanych za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Organizatorzy

Współorganizatorzy

Patroni honorowi

Partnerzy strategiczni

Partnerzy

Patroni medialni

Miejsce wydarzenia

Bieżące konferencje

Zakończone konferencje