Zwiń nagłówek aleBank.pl   Rozwiń nagłówek aleBank.pl  


Forum Bankowe 2016


Forum Bankowe 2016
"Banki w programie oczekiwanego przyspieszenia gospodarczego kraju"

9 marca 2016 r. Hotel Sheraton w Warszawie

Forum jest doroczną konferencją środowiska bankowego, podczas której dyskutowane są najważniejsze problemy i wyzwania stojące przed bankami oraz powiązanymi z nimi instytucjami. To spotkanie prezesów banków, przedstawicieli środowiska naukowego, Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Finansowego oraz firm infrastruktury bankowej.

Temat przewodni tegorocznej edycji spotkania to Banki w programie oczekiwanego przyspieszenia gospodarczego kraju.

Podczas konferencji poruszone zostały następujące zagadnienia:

  1. Aktualne uwarunkowania regulacyjne i ekonomiczne prowadzenia biznesu bankowego
  2. Możliwości rozwoju bankowości korporacyjnej, nowe trendy na rynku
  3. Nowe krajowe projekty infrastrukturalne  oraz cyberbezpieczeństwo w bankach.

Wnioski wypracowane podczas Forum Bankowego stają się zwykle podstawą formułowania najważniejszych zadań dla Związku Banków Polskich w czasie Walnego Zgromadzenia ZBP.

 

Konferencja była relacjonowana na żywo na portalu Twitter:

 

 

Dla przedstawicieli banków, SKOK-ów oraz środowiska naukowego udział w konferencji jest bezpłatny.
ORGANIZATORZY
SPONSORZY
PATRONI MEDIALNI

Forum Bankowe 2015

Bieżące konferencje

Zakończone konferencje

Kalendarium