Forum Bankowe 2019

14 marca 2019 r.
Hotel InterContinental Warszawa

 

Oficjalny hasztag: #ForumBankowe

@MiesiecznikBANK

Miesięcznik Finansowy BANK 

 Miesięcznik Finansowy BANK

Jubileuszowa edycja Forum Bankowego odbyła się w tym roku
14 marca 2019 r, w Hotelu InterContinental w Warszawie.

Dyskusje dotyczyły aktualnych zagadnień nurtującym środowisko sektora bankowego.

Tytułem przewodnim konferencji były wyzwania na nowe czasy. Podzielone zostały na cztery części, przy czym dwie pierwsze kwestii o charakterze ekonomicznym, a pozostałe o zagadnieniach technologicznych.

Fundamentalne znaczenie miała dyskusja na temat ekonomicznych warunków działania banków i możliwości finansowania rozwoju gospodarki przez sektor bankowy. Nominalnie wyniki finansowe sektora bankowego rosną w ostatnich latach, ale jednocześnie obserwuje się dwa zjawiska. Maleje rentowność banków liczona wskaźnikami ROA i ROE, powodując niskie zainteresowanie inwestorów angażowaniem kapitału w tym sektorze. Następuje też rozwarstwienie sektora – poprawa zysków dotyczy największych banków, pozostałe realizują słabe wyniki finansowe.

Głównymi przyczynami tej sytuacji są niskie stopy procentowe oraz wysokie obciążenia sektora bankowego (podatek bankowy, wpłaty na BFG, sposób rozliczania CIT). Bez zmian poziomu obciążeń nie ma szans na zwiększenie możliwości finansowania gospodarki przez banki. Warto zatem przedyskutować, co można i należy zrobić, aby banki mogły finansować gospodarkę mocniej i w efekcie zahamować tempo pogarszania się koniunktury gospodarczej.

Drugim tematem ekonomicznym były możliwe konsekwencje promowanej przez KNF koncepcji udzielania przez banki kredytów hipotecznych opartych na stałej stopie procentowej. Spodziewane w niedługim czasie przyjęcie przez KNF nowej Rekomendacji S wymusza poszukiwanie odpowiedzi przez banki na następujące pytania:

  • Jak wdrożyć rekomendację KNF i stosować w istniejących uwarunkowaniach ekonomicznych działania banków (ograniczony rynek kapitałowy, listy zastawne, możliwe zmiany stóp procentowych w przyszłości) i jednocześnie nie narazić się na ryzyko utraty reputacji u klientów?
  • Czy stała stopa procentowa zabezpiecza kredytobiorcę przed ryzykiem stopy procentowej?
  • Jaki powinien być zakres stosowania stałych stóp procentowych?
  • Jak banki mogą pozyskiwać długoterminowe finansowanie na stałą stopę procentową, jak zabezpieczać otwartą pozycję w ryzyku stopy procentowej?
  • Jaki wpływ będzie mieć stosowanie stałej stopy procentowej na wyniki banków?
  • Jak prowadzić komunikację z klientem w sprawie stałej stopy procentowej, ograniczyć ryzyko oskarżeń o nieprawidłowe praktyki?
  • Poszukiwanie odpowiedzi na te pytania ma kluczowe znaczenie dla biznesu bankowego i kształtowania relacji między bankami a ich klientami.

W części technologicznej gorącym i aktualnym tematem były przygotowania banków do wdrożenia PSD2. W dniu konferencji, 14 marca 2019 r., wypadał akurat termin udostępnienia interfejsów testowych otwartej bankowości. Warto zatem zastanowić się, jak sektor bankowy jest przygotowany do nowego otwarcia rynku usług bankowych i jak może zmienić się rynek bankowy po finalnej dacie wejścia w życie tej regulacji (14 września 2019 r.).

Nie ulega wątpliwości, że zmiany na rynku usług finansowych nastąpią, ale pytaniem pozostaje dziś, jakie firmy przedstawią nowe, innowacyjne rozwiązania implementujące RTS, w jakim kierunku pójdzie open banking (czy będzie to banking without banks, czy też banki zmienią się w zwinne organizacje szybko adoptujące się do zmian w otoczeniu) i jaką rolę na rynku będą odgrywać fintechy i bigtechy. W końcu ważna jest odpowiedź na pytanie, czy konsumenci oczekują nowych usług i jak oni skorzystają na zmianie regulacji.

W ostatniej części, ale nie mniej ważnej, dyskusja była poświęcona kwestii cyberbezpieczeństwa. Obecnie to kluczowe ryzyko w ocenie prezesów banków, szczególnie ważne w dobie digitalizacji i nasilających się ataków na dane bankowe. Trzeba zatem podjąć pilnie zasadnicze decyzje dotyczące kształtu krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa elektronicznego.

Mamy nadzieję, że organizatorzy Forum Bankowego dobrze zidentyfikowali najważniejsze współczesne wyzwania stojące przed polskim sektorem bankowym i uczestnictwo w debatach prezesów banków i członków zarządów pozwoliło na przeprowadzenie interesujących debat, które okażą się inspirujące dla regulatorów, uczestników rynku i dla naukowców obecnych na konferencji.

     

Polecamy lekturę artykułów dot. Forum Bankowego na www.aleBank.pl.

Organizatorzy

Patronat honorowy

Partnerzy

Sponsorzy

Partner merytoryczny

Patroni medialni

Kontakt

Kontakt dla sponsorów oraz dla uczestników z firm:

Paweł Wyżkiewicz
p.wyzkiewicz@wydawnictwocpb.pl
tel. 692 388 492

Karol Mazan
k.mazan@wydawnictwocpb.pl
tel. 512 151 989

Sprawy organizacyjne:

Marta Rakowska
m.rakowska@aleBank.pl
tel. (22) 627 59 64

Administrator strony www:

Olga Kripiec
olga.kripiec@cpb.pl
tel. 723 723 756

Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

Miejsce wydarzenia

Galeria zdjęć

Bieżące konferencje

Zakończone konferencje