Zwiń nagłówek aleBank.pl   Rozwiń nagłówek aleBank.pl  


Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2015


Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2015

14 - 15 września 2015 r., Hotel Gromada w Warszawie, ul. 17 stycznia 32 (w pobliżu lotniska F. Chopina)

Forum Liderów Banków Spółdzielczych jest największym dorocznym spotkaniem decydentów banków spółdzielczych w Polsce. Spotkanie jest poświęcone istotnym kwestiom sektora polskiej bankowości spółdzielczej.

Wydarzenie zorganizowane zostało przez Związek Banków Polskich oraz banki zrzeszające: BPS S.A. oraz SGB-Bank S.A.

Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem:

„Rok 2015 – czas kluczowych decyzji biznesowych i organizacyjnych
w bankowości spółdzielczej”.

Najważniejszym celem Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2015 było przeprowadzenie aktywnej dyskusji środowiska bankowości spółdzielczej z udziałem zaproszonych gości na temat przyszłego kształtu umów zrzeszenia oraz autonomii działania banków w świetle nowej ustawy o bankach spółdzielczych, pożądanego modelu biznesowego sprzyjającego bezpiecznemu rozwojowi sektora, wyzwań bankowości elektronicznej pod kątem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, a także programów unijnych realizowanych z udziałem banków spółdzielczych czy programów szkoleniowych dla banków i ich klientów.

Patronem medialnym FLBS jest miesięcznik „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”.

W konferencji uczestniczy corocznie ok. 350 – 400 prezesów oraz członków zarządów banków spółdzielczych, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, parlamentu, instytucji finansowych i infrastruktury bankowej.

 
ORGANIZATORZY
PARTNERZY GENERALNI
GŁÓWNI PATRONI MEDIALNI

Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2015

Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2014
KONTAKTBieżące konferencje

Zakończone konferencje

Kalendarium