Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2019

17 - 18 września 2019 r.
Sangate Hotel Airport (dawniej Hotel Gromada) w Warszawie

Oficjalny hasztag:

#ForumLiderówBS

Polecamy konta Miesięcznika Finansowego BANK:

Twitter 

Linkedin 

Facebook 

Motywem przewodnim tegorocznej edycji Forum Liderów Banków Spółdzielczych były wyzwania modernizacyjne bankowości spółdzielczej w dobie konsolidującego się rynku usług finansowych.

Omówione zostały między innymi:

  • Raporty IPS o sytuacji sektora bankowości spółdzielczej
  • Wnioski z Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej w Józefowie
  • Stan prac nad przygotowaniem nowej platformy IT jako bazy dla cyfrowego banku spółdzielczego
  • Szanse banków spółdzielczych z tytułu udziału w programie PPK
  • Wyniki inspekcji przeprowadzonej przez UKNF w bankach spółdzielczych oraz wniosków wypływających z BION
  • Informacje o zmianach legislacyjnych w zakresie restrukturyzacji gospodarstw rolnych i zmian w zakresie możliwości dochodzenia roszczeń

Wydarzenie zorganizowane zostało przez Związek Banków Polskich, banki zrzeszające: BPS S.A. i SGB-Bank S.A. oraz Krajowy Związek Banków Spółdzielczych.

Forum Liderów Banków Spółdzielczych to od lat największe doroczne spotkanie banków spółdzielczych w Polsce. Spotkania są poświęcone istotnym kwestiom sektora polskiej bankowości spółdzielczej. W konferencji uczestniczy corocznie ok. 350 – 400 prezesów oraz członków zarządów banków spółdzielczych, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, parlamentu, instytucji finansowych i infrastruktury bankowej.

Organizatorzy

Współorganizatorzy

Partnerzy generalni

Partnerzy

Patroni medialni

Kontakt

Kontakt dla sponsorów oraz dla uczestników z firm:

Karol Mazan
k.mazan@wydawnictwocpb.pl
tel. 512 151 989

Paweł Wyżkiewicz
p.wyzkiewicz@wydawnictwocpb.pl
tel. 692 388 492

Sprawy organizacyjne:

Marta Rakowska
m.rakowska@aleBank.pl
tel. (22) 627 59 64

Kontakt dla Mediów:

Emilia Ożarowska
emilia.ozarowska@cpb.pl
tel. 22 48 68 428, tel. kom. 723 723 769

Administrator strony www:

Olga Kripiec
olga.kripiec@cpb.pl
tel. 723 723 756

Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

Miejsce

Galeria zdjęć

Bieżące konferencje

Zakończone konferencje

X

Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2019


aleBank.pl