Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2020

16 września, 23 września oraz 8 października 2020 r.
ONLINE

 

FLBS 2020

Jedno z największych, corocznych wydarzeń skierowanych do sektora bankowości spółdzielczej. Konferencja organizowana przez Związek Banków Polskich we współpracy z bankami zrzeszającymi: Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A.SGB-Bankiem S.A.

Partnerami są także: Biuro Informacji Kredytowej S.A., Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz grupa podmiotów współpracujących z sektorem banków spółdzielczych.

Corocznym dążeniem organizatorów konferencji jest przeprowadzenie debaty na temat najważniejszych, aktualnych wyzwań i potencjalnych kierunków rozwoju sektora lokalnych instytucji finansowych, skoncentrowanej na wzroście efektywności, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Bankowość spółdzielcza w Polsce po wybuchu epidemii koronawirusa – pierwsze doświadczenia i wnioski dla sektora na najbliższe lata

Powyższe hasło przewodnie tegorocznej edycji odzwierciedla obserwowane obecnie niezwykle trudne uwarunkowania o charakterze ekonomicznym i społecznym prowadzenia biznesu bankowego.

Zapraszamy

Dla przedstawicieli banków, SKOK-ów oraz środowiska naukowego udział w konferencji jest BEZPŁATNY. Pozostałe osoby prosimy o kontakt z działem reklamy: reklama@wydawnictwocpb.pl

Nowa formuła

Mając na względzie obecną sytuację, spowodowaną pandemią koronawirusa COVID-19 tegoroczne Forum zostanie zorganizowane w trybie online w postaci trzech webinariów.

Harmonogram:

Webinarium #1: 16 września 2020 r., godz. 10.00

  1. Dostępność kredytu bankowego w bankach spółdzielczych dla klientów w świetle uwarunkowań regulacyjnych, obniżki oficjalnych stóp procentowych oraz pogorszenia kondycji części klientów bankowych.
  2. Nowe wyzwania dla biznesu bankowości spółdzielczej i stabilności sektora po ostatnich zmianach regulacyjnych – jak zwiększyć efektywność działania lokalnych instytucji finansowych? Czy i jak zmieniać model biznesowy? Czy konsolidacja może być lekarstwem i powinna przyspieszyć?

Webinarium #2: 23 września 2020 r., godz. 10.00

  1. Czy banki spółdzielcze sprostają nowym oczekiwaniom technologicznym klientów po wybuchu pandemii koronawirusa? Postęp technologiczny warunkiem przetrwania sektora w dobie przyspieszonej elektronizacji gospodarki. Jaki postęp nastąpił w zakresie ujednolicania rozwiązań informatycznych w bankach spółdzielczych?
  2. Prawno – biznesowe aspekty dochodzenia roszczeń, restrukturyzacji klientów. Perspektywy dla wspólnych działań biznesowych.

Webinarium #3: 8 października 2020 r., godz. 10.00

  1. Bankowość spółdzielcza w programach antykryzysowych COVID-19 oraz w przededniu nowej perspektywy finansowej UE.
  2. Polityka wizerunkowa banków spółdzielczych w okresie pandemii.

Organizatorzy

Patroni medialni

Kontakt

Kontakt dla sponsorów oraz dla uczestników z firm:

Karol Mazan
k.mazan@wydawnictwocpb.pl
tel. 512 151 989

Paweł Wyżkiewicz
p.wyzkiewicz@wydawnictwocpb.pl
tel. 692 388 492

Sprawy organizacyjne:

Marta Rakowska
m.rakowska@aleBank.pl
tel. (22) 627 59 64

Kontakt dla Mediów:

Emilia Ożarowska
emilia.ozarowska@cpb.pl
tel. 22 48 68 428, tel. kom. 723 723 769

Administrator strony www:

Olga Kripiec
olga.kripiec@cpb.pl
tel. 723 723 756

Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

#ForumLiderówBS

Bieżące konferencje

Zakończone konferencje