Zwiń nagłówek aleBank.pl   Rozwiń nagłówek aleBank.pl  


Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2015


Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2015
oraz Krajowy Ranking „Wyróżniające się banki spółdzielcze 2015”

19-20 maja 2015 r. Hotel Gromada w Warszawie

W trakcie tegorocznego Forum omówione zostały zagadnienia strategiczne dla sektora banków spółdzielczych oraz nowe rozwiązania technologiczne, wspierające rozwój ich działalności. Omówiony został również zakres prac, jakie banki spółdzielcze mogą podejmować wspólnie w ramach zrzeszeń, tak aby – dzięki synergii działań – osiągnąć sukces rynkowy. W szczególności tematyka Konferencji obejmowała:

  • wizje rozwoju technologii informatycznych w bankach spółdzielczych wg ich Zrzeszeń,
  • analizę ryzyka teleinformatycznego – nowy zakres ochrony banku przed zagrożeniami,
  • nowe rozwiązania w ofercie technologicznej dla bankowości spółdzielczej, w tym rozwiązania mobilne w bankowości,
  • centra usług wspólnych dla Banków Spółdzielczych– wizja bezpieczeństwo i modele finansowe.

Jak co roku w forum wzięli udział prezesi i wiceprezesi, a także dyrektorzy oraz naczelnicy zainteresowani rozwojem banków spółdzielczych.

Ważną częścią forum był wieczorny bankiet, podczas którego zostali nagrodzeni laureaci Krajowego Rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze 2015”. Jego wyniki zostały opublikowane w majowym numerze miesięcznika „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”, organizatora rankingu i patrona medialnego FTBS.

Zobacz relacje z konferencji!

Relacja – 1 dzień

Relacja – 2 dzień

Relacja z wieczornej Gali i rozdania nagród Krajowego Rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze 2015”
ORGANIZATORZY
PARTNERZY MERYTORYCZNI

Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2015

Bieżące konferencje

Zakończone konferencje

Kalendarium