Zwiń nagłówek aleBank.pl   Rozwiń nagłówek aleBank.pl  


Forum Usług Płatniczych 2015


29 października 2015 r. Hotel Sound Garden Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 18

Tematyka forum:

  • Rozwój przez innowacje czy efekt skali?

W 2014 r. zespół dr. Michała Polasika przeprowadził projekt badawczy zrealizowany w ramach grantu ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego przez Zakład Warszawskiego Instytutu Bankowości i we współpracy ze Związkiem Banków Polskich. Badanie miało wiele celów, m.in. określenie kierunków, a także perspektyw rozwoju polskiego rynku płatności detalicznych na najbliższe lata, poznanie strategii banków i agentów rozliczeniowych wobec wdrażania innowacji płatniczych, ocenę szans powodzenia różnych typów innowacji (np. płatności mobilnych, natychmiastowych oraz biometrii czy potrzeb sektora bankowego w zakresie nowoczesnych systemów przetwarzania i rozliczenia płatności detalicznych). Celem tej sesji jest prezentacja kluczowych wyników i wniosków z raportu. Będzie to jednocześnie premiera raportu.

  • Innowacje czy cięcie kosztów?

Niedawno wprowadzone oraz planowane regulacje płatnicze negatywnie wpływają na dochodowość tradycyjnych instrumentów płatniczych, które powoli wydają się stawać wyłącznie kosztem. Czy obniżanie kosztów stanie się główną cechą nowych produktów? Z drugiej strony niemal co dzień powstają nowe, często innowacyjne, usługi płatnicze. Czy zyski związane z ich wdrożeniem mają szansę pokryć dotychczasowe straty? Celem tej sesji jest przedstawienie różnych punktów widzenia na problem innowacji i kosztów w kontekście zmian regulacyjnych.

  • Regulacje prawne a przyszłość usług płatniczych w Polsce

Rynek usług płatniczych jest w ostatnich latach silnie regulowany. Wprowadzane zmiany wydają się być zagrożeniem dla funkcjonującego systemu, lecz dobrze wykorzystane mogą stać się szansą dla dalszgo rozwoju. By jednak było to możliwe, potrzebna jest wiedza nt. tego, jakie wyzwania stoją przed sektorem. Dlatego też celem sesji jest przedstawienie najważniejszych regulacji dotykających rynku usług płatniczych, które będą miały na niego wpływ w perspektywie kilku lat.

PRELEGENCI

ORGANIZATORZY
PARTNERZY STRATEGICZNI
PARTNERZY GENERALNI
PARTNERZY
PATRONI MEDIALNI

Forum Usług Płatniczych 2015PARTNERZY GENERALNI
KONTAKT


Sprawy organizacyjne: Marta Rakowska m.rakowska@aleBank.pl tel. (22) 627 59 64 Sponsoring: reklama@wydawnictwocpb.pl Centrum Prawa Bankowego i Informacji Centrum Edukacyjno-Marketingowe ul. Solec 101/5 00-382 Warszawa


Bieżące konferencje

Zakończone konferencje

Kalendarium