IT@BANK 2021

10 - 17 - 24 listopada 2021 r.
ONLINE

 

Konferencja IT@BANK 2021 to 3 wirtualne spotkania pod wspólnym hasłem „Strategiczne wyzwania technologiczne sektora finansowego w czasie post-pandemicznej odbudowy gospodarki”.

Po okresie zaskoczenia nagłym wybuchem pandemii, świat rozpoczął odbudowę gospodarki w oparciu o nowe założenia. Niewielu już oczekuje pełnej eliminacji zagrożenia związanego z pojawiającymi się kolejnymi mutacjami wirusa COVID-19. Wszyscy jednak starają się dostosować własne strategie biznesowe do nowej sytuacji. Istotną rolę w budowaniu modeli biznesowych w świecie finansów odgrywają technologie. Kolejne wydanie konferencji IT@Bank pragniemy poświęcić przeglądowi strategicznych wyzwań związanych z rozwojem technologicznym sektora finansowego. 

Naszą konferencję rozpoczniemy spojrzeniem na najważniejszy wymiar dla każdej strategii, czyli na ludzi, którzy będą ją realizować. Spojrzymy zarówno na nowe niezbędne kompetencje, jak i na konieczność wypracowania nowego podejścia do budowania zespołów i utrzymywania talentów w organizacji.

Zupełnie nowym wątkiem będzie dyskusja o tym jak technologie mogą wesprzeć spełnianie wymogów ESG. Postaramy się w tym zakresie poznać doświadczenia innych sektorów.

Spojrzymy również na kwestie bezpieczeństwa z perspektywy utrzymania ciągłości procesów. Doświadczenia odbudowujących się gospodarek po okresie zakłóceń w procesach ciągłości dostaw pokazują, jak wiele problemów może powstać w najmniej oczekiwanych miejscach.

Cały cykl zamkniemy strategicznym spojrzeniem zarówno na „wnętrze” IT, czyli architekturę technologiczną, jak i na możliwe dalsze kierunki rozwoju modeli biznesowych.

We wszystkich tematach do dyskusji zaproszone zostaną osoby, które na co dzień rozwiązują poruszane przez nas problemy. Mamy przekonanie, że zapewni to wysoki poziom merytoryczny z jednoczesnym praktycznym odniesieniem do bieżącej sytuacji sektora finansowego w Polsce.

NOWA FORMUŁA

Mając na względzie obecną sytuację, spowodowaną pandemią koronawirusa COVID-19, tegoroczna konferencja zostanie zorganizowana w trybie online

WARUNKI UDZIAŁU

Dla przedstawicieli banków, SKOK-ów oraz środowiska naukowego udział jest bezpłatny.

Pozostałe osoby zainteresowane wykupieniem biletu prosimy o kontakt z działem reklamy: reklama@wydawnictwocpb.pl

HARMONOGRAM

WEBINARIUM 1 – 10.11.2021 r.

Sesja 1 – Nowe wyzwania i nowe kompetencje – jak przygotować naszą organizację do osiągania sukcesów? Zarządzanie talentami czy wojna o talenty w sektorze finansowym?
Sesja 2 – Jak technologia może pomóc w budowie organizacji zgodnej z wymogami ESG?

WEBINARIUM 2 – 17.11.2021 r.

Sesja 1 – Bezpieczeństwo procesów bankowych w obliczu zagrożeń świata post-pandemicznego
Sesja 2 – Business continuity / Data analytics w służbie zabezpieczania procesów ciągłości działania i odpowiedzi na cyberataki

WEBINARIUM 3 – 24.11.2021 r. 

Sesja 1Bank w pełni cyfrowy? Czy nadszedł czas na zmianę architektury technologicznej banku?
Sesja 2 – Jakie trendy i innowacje będą kształtować cyfrowe strategie bankowe w najbliższej przyszłości? Debata strategiczna.

Rada programowa

Organizatorzy

Partnerzy generalni

Partnerzy

Patroni medialni

Kontakt

Kontakt dla sponsorów oraz dla uczestników z firm:

Paweł Wyżkiewicz
p.wyzkiewicz@wydawnictwocpb.pl
tel. 692 388 492

Karol Mazan
k.mazan@wydawnictwocpb.pl
tel. 512 151 989

Sprawy organizacyjne:

Marta Rakowska
m.rakowska@aleBank.pl
tel. (22) 627 59 64

Kontakt dla Mediów:

Emilia Ożarowska
emilia.ozarowska@cpb.pl
tel. 22 48 68 428, tel. kom. 723 723 769

Administrator strony www:

Olga Kripiec
olga.kripiec@cpb.pl
tel. 723 723 756

Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

#ITBANK

Bieżące konferencje

Zakończone konferencje