Kongres Forum Technologii Bankowych 2019

3 kwietnia 2019 r.
Pałac i Folwark Łochów

WORKING LOCALLY ∙ THINKING GLOBALLY

Od 15 lat Forum Technologii Bankowych jest unikalną platformą łączącą sektor bankowy i technologiczny. Przez cały ten czas Członkowie Forum – przedstawiciele świata dostawców technologicznych, wspierali polskie banki we wdrażaniu innowacji, pokonywaniu barier legislacyjnych, a także w zapewnianiu bezpieczeństwa nowoczesnym rozwiązaniom.  Reprezentanci banków i dostawców IT uczą się od siebie i inspirują się nawzajem. Dzięki temu powstały rozwiązania, którym przygląda się cały świat, a kilkanaście nagród światowych gremiów bankowości i świata finansów dla polskich banków za najbardziej innowacyjne rozwiązania jest najlepszym tego dowodem.

Rejestracja zamknięta!

Udział w konferencji był bezpłatny dla przedstawicieli banków, SKOKów i środowiska naukowego.

***

This year, we are celebrating the 15th anniversary of the establishment of the Banking Technologies Forum of the Polish Bank Association – a genuine platform networking banking and technology sectors. During this entire period, Members of the Forum – representatives of the world of technology suppliers – have been supporting Polish banks in implementing innovations, removing legislative barriers, and in ensuring safety and security of state-of-the-art solutions. Both bank representatives and IT suppliers learn from each other and inspire each other. With this, they are able to deliver internationally recognized solutions, which is best proved by numerous awards for the most innovative solutions, granted to Polish banks by the global banking and finance communities.

Rada programowa

Organizatorzy

Patroni honorowi

Partnerzy generalni

Partnerzy

Patroni medialni

Kontakt

Kontakt dla sponsorów oraz dla uczestników z firm:

Karol Mazan
k.mazan@wydawnictwocpb.pl
tel. 512 151 989

Paweł Wyżkiewicz
p.wyzkiewicz@wydawnictwocpb.pl
tel. 692 388 492

Rejestracja i sprawy organizacyjne:

Marta Rakowska
m.rakowska@alebank.pl
tel. (22) 627 59 64

Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

Miejsce wydarzenia

Galeria zdjęć

Kongres Forum Technologii Bankowych 2019

no images were found

Kongres Forum Technologii Bankowych 2018

no images were found

Kongres Forum Technologii Bankowych 2017

no images were found

Bieżące konferencje

Zakończone konferencje