Konferencja Etyka w Finansach 2019

Ico

18 czerwca 2019 r.
Hotel Novotel Centrum w Warszawie

Komisja Etyki Bankowej przy ZBP oraz Związek Banków Polskich zapraszają do udziału w konferencji

Etyka w Finansach 2019

Będzie ona podsumowaniem tegorocznej edycji Konkursu „Etyka w finansach” a podczas jej trwania zostaną ogłoszeni jej laureaci.

 

Konferencja będzie także okazją do pogłębienia dyskursu na temat etyki w bankowości. Debata z udziałem ekspertów ma zachęcić uczestników do refleksji nad sposobami popularyzowania wśród interesariuszy sektora bankowego znaczenia roli i postaw etycznych w utrzymaniu właściwych relacji z klientami, budowaniu wzajemnego zaufania, a w konsekwencji umacnianiu pozycji i marki poszczególnych instytucji finansowych.

Spotkanie będzie miało charakter otwartej wymiany poglądów i opinii, zarówno przez panelistów, jak i pozostałych uczestników konferencji na temat praktycznego stosowania standardów Kodeksu Etyki Bankowej w powiązaniu z omawianą na Konferencji Rekomendacji Komisji Etyki Bankowej przy ZBP w zakresie kształtowania kultury etycznej w bankach. Dyskusja będzie także przyczynkiem do popularyzacji najlepszych doświadczeń i praktyk w zakresie działań podejmowanych przez poszczególne instytucje na rzecz kształtowania postaw etycznych wśród swoich pracowników.

 

Dla pracowników banków, administracji publicznej, SKOK-ów oraz przedstawicieli uczelni udział w konferencji jest bezpłatny.

Pozostałe osoby oraz firmy zainteresowane udziałem prosimy o kontakt z działem reklamy:

reklama@wydawnictwocpb.pl

 

Organizatorzy

Patroni medialni

Kontakt

Dodatkowe informacje i zgłoszenia:

Agnieszka Wicha
Sekretarz Komisji Etyki Bankowej przy ZBP
SEKRETARZKEB@zbp.pl

Miejsce

Bieżące konferencje

Zakończone konferencje