Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2021

21 stycznia 2021 r.
ONLINE

 

Konwent na Rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2021

W tegorocznym spotkaniu, z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19, pragniemy omówić bieżącą sytuację sektora bankowości spółdzielczej, zapoznać uczestników konferencji z aktualnymi raportami na temat bankowości spółdzielczej, wskazać na aspekty prawno – regulacyjne determinujące rozwój bankowości spółdzielczej oraz kontynuować wymianę doświadczeń w zakresie wspólnie realizowanych projektów technologicznych z udziałem wybitnych ekspertów.

Kontynuując dotychczasową pracę realizowaną w Zespołach roboczych w tym roku przewidujemy spotkanie uczestników Konwentu w ramach, której oczekujemy wskazania najważniejszych aktualnych zagadnień dotyczących bankowości spółdzielczej w obszarach dotyczących współpracy produktowej, zmian legislacyjno – prawnych i regulacyjnych oraz systemów ochrony instytucjonalnej wraz z obszarem wizerunkowo – reputacyjnym.

Wynikiem prac Konwentu jest przyjęcie strategicznych decyzji dotyczących pożądanych zmian w funkcjonowaniu bankowości spółdzielczej.

Rejestracja

Prosimy o zgłaszanie udziału w Konwencie na adres mailowy: rejestracja@wydawnictwocpb.pl w razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt pod numer telefonu 605 255 291. Pozostałe osoby prosimy o kontakt z działem reklamy: reklama@wydawnictwocpb.pl

Informacje

W spotkaniu co rocznie uczestniczą najważniejsze osoby w polskiej bankowości spółdzielczej, w tym zarządy banków zrzeszających, zarządy systemów ochrony instytucjonalnej, członkowie rad nadzorczych banków zrzeszających, członkowie rad nadzorczych systemów ochrony instytucjonalnej, członkowie rad zrzeszeń.

Terminy

Kolejna IV edycja Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej, zrealizowana zostanie w dniach:

21 stycznia 2021 r., godz. 10.30 – Sytuacja ekonomiczna BS i wyzwania stojące przed nimi – wnioski dotyczące sposobów działania BS, możliwości strategicznej współpracy w sektorze

28 stycznia 2021 r., godz. 10.30 – Wybrane wyzwania regulacyjne dla banków spółdzielczych

4 lutego 2021r., godz. 10.30 – Wdrażanie nowych technologii w sektorze bankowości spółdzielczej

w formule zdalnej ONLINE z wykorzystaniem rozwiązań zapewniających komunikację na odległość.

 

Organizatorzy

Partnerzy generalni

Partnerzy

Patroni medialni

Kontakt

Kontakt dla sponsorów oraz dla uczestników z firm:

Paweł Wyżkiewicz
p.wyzkiewicz@wydawnictwocpb.pl
tel. 692 388 492

Karol Mazan
k.mazan@wydawnictwocpb.pl
tel. 512 151 989

Sprawy organizacyjne:

Marta Rakowska
m.rakowska@aleBank.pl
tel. (22) 627 59 64

Administrator strony www:

Olga Kripiec
olga.kripiec@cpb.pl
tel. 723 723 756

Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

#KonwentBS

Zakończone konferencje