Strategiczna Szkoła Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej II edycja

2021r.
Pałac Odrowążów (Hotel Manor House Spa) ul. Czachowskiego 56, Chlewiska

 

Szanowni Państwo, 

Kierowani odpowiedzialnością za zdrowie i bezpieczeństwo uczestników II edycji Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej, w dobie pandemii koronawirusa, uprzejmie informujemy o odwołaniu II edycji Strategicznej Szkoły BS w planowanym terminie 27-28.04 i 28-29.05.2020 roku. 

Planowany termin II edycji – 2021 r. O dokładnej dacie rozpoczęcia zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani. Wszystkie dotychczasowe zgłoszenia pozostają ważne i przejdą na nowy termin po jego ustaleniu, zatem nadal przyjmujemy zgłoszenia od zainteresowanych banków spółdzielczych.

 

Bloki tematyczne obejmują m.in takie zagadnienia jak:

 • strategiczne podejście do biznesu, ujmowanie warunków rynkowych, konkurencji i istotnych tendencji rozwojowych banku,
 • zastosowanie nowoczesnych technologii, cyberbezpieczeństwo, zarządzanie produktami i ryzykiem, procesy pozyskiwania klientów,
 • sposoby budowania zespołów przez dojrzałych oraz świadomych swych celów liderów oraz odkrywanie indywidualnych uzdolnień kandydatów i członków zarządów banków.

Organizacja zajęć

Szkolenie odbywa się w formie wystąpień zespołu ekspertów i praktyków bankowych, ze szczególną rolą warsztatów praktycznych.Wśród wybitnych prelegentów przewidujemy udział m.in.: Prof. Piotr Płoszajski, trener biznesu i edukacji Renata Gut, dr Sergiusz Trzeciak i inni.

Rejestracja

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli kadry zarządzającej banków spółdzielczych i zrzeszających, jak również kadry rezerwowej banków. Prosimy o wskazanie do udziału w Szkole do trzech osób z danego banku. Z uwagi na limit 50 miejsc, o zakwalifikowaniu uczestników zadecyduje kolejność zgłoszeń.
Formularz zgłoszeń – PDF

 

Opinie uczestników o Strategicznej Szkole Bankowości Spółdzielczej 2019/2020

 

 

 

Organizatorzy

Partnerzy

Patroni medialni

Kontakt

Sprawy organizacyjne:

Marta Rakowska
strategicznaszkolabs@zbp.pl
tel. (22) 627 59 64

Katarzyna Terebus
strategicznaszkolabs@zbp.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych do koordynatorów projektu:

Wojciech Golicz
wojciech.golicz@zbp.pl

Piotr Matwiej
piotr.matwiej@zbp.pl

Administrator strony www:

Olga Kripiec
olga.kripiec@cpb.pl
tel. 723 723 756

Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

Miejsce wydarzenia

Program

Dzień I

10.30

   

Rejestracja

11.00

   

Wystąpienie wprowadzające: Wartości spółdzielcze w bankowości

     
 • Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes, Związek Banków Polskich

BLOK I

 

Działaj lokalnie, myśl globalnie – ewolucja od tradycyjnego modelu bankowości do modelu banku cyfrowego

11.20

   

WYKŁAD I 

 

 

Prelegent

 • dr hab. Lech Kurkliński, prof. SGH, Dyrektor Ośrodka Badań i Analiz Systemu Finansowego ALTERUM, Przewodniczący Komitetu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej

 

 

Temat

 • Diagnoza ekonomiczno-finansowa i rynkowa polskiego sektora bankowości spółdzielczej, niemieckie i węgierskie doświadczenia konsolidacyjne, wnioski z raportów prezentowanych na posiedzeniach Konwentów w Józefowie 2018-2020
 • Dyskusja: Uwagi i komentarze do materiałów przesłanych przed przyjazdem

12.45

   

Dyskusja

13.00

 

Obiad

BLOK II

 

Rola lidera i zespołu w zarządzaniu

14.15

   

WYKŁAD II / Warsztat praktyczny 

    Prelegent

 • Renata Gut, Instytut Talentów Flashpoint

 

  Temat

 • Wykorzystaj swoje talenty i mocne strony w zarządzaniu sobą i innymi

16.15

   

Lunch

BLOK III

 

Bank cyfrowy

16.30

 

WYKŁAD III

   

Prelegent

 • Bartłomiej Nocoń, ekspert sektora finansowego, doradca Forum Technologii Bankowych ZBP, wieloletni menedżer bankowości

 

 

Tematy

 • Cyfrowy bank działający lokalnie (efektywność społeczna, dostępność usług, rozwój nowych technologii, etc…)
 • Strategiczne spojrzenie na rzeczywistość – klienci/technologie/trendy/zmiany
 • Dyskusja: Uwagi i komentarze do materiałów przesłanych przed przyjazdem

 17.30

 

 WYKŁAD IV

 

 

Prelegent

 • dr hab. Piotr Płoszajski, prof. SGH, wykładowca i speaker na kilkudziesięciu uniwersytetach i centrach badawczych w Europie, USA, Japonii, Indiach i Nowej Zelandii, pomaga firmom w analizowaniu zjawisk głównie w zakresie najnowszych technologii, które mają wpływ
  na kształtowanie ich strategii i projektowanie innowacyjnych modeli biznesowych
   

Tematy

 • Cyfrowy bank działający lokalnie (efektywność społeczna, dostępność usług, rozwój nowych technologii, etc…)
 • Strategiczne spojrzenie na rzeczywistość – klienci/technologie/trendy/zmiany
 • Dyskusja: Uwagi i komentarze do materiałów przesłanych przed przyjazdem

 19.00

 

Kolacja i czas na rozmowy indywidualne

 

 

 

Dzień II 

do 8.30

   

Śniadanie

BLOK IV

 

Marka osobista menedżera a marka banku

8.45

   

WYKŁAD V / Warsztat praktyczny 

 

 

Prelegent

 • dr Sergiusz Trzeciak, ekspert do spraw wizerunku publicznego, marketingu politycznego i public relations, wykładowca personal branding w ramach programu Executive MBA i DBA PAN
   

Temat

 • Marka osobista menedżera a marka banku – perspektywy rozwoju i kreowanie nowoczesnego modelu oraz wizerunku banku spółdzielczego w oczach klientów
 • Dyskusja: Uwagi i komentarze do materiałów przesłanych przed przyjazdem

10.45

   

Przerwa kawowa i czas na wymeldowanie się

BLOK V

 

Bankowość spółdzielcza w unijnych, krajowych i regionalnych programach rozwojowych – współpraca z rządem, agencjami oraz marszałkami województw – wypracowanie organizacji współpracy

11.15

 

WYKŁAD VI

   

Prelegent

 • Henryk Pietraszkiewicz, wieloletni menedżer sektora bankowego, ekspert z obszaru programów publicznych

 

 

Temat

 • Perspektywa bankowości lokalnej – jak realizować programy regionalne i fundusze celowe?
 • Dyskusja: Uwagi i komentarze do materiałów przesłanych przed przyjazdem

12.15

   

Przerwa kawowa

BLOK VI

 

Bankowość relacyjna – rozwiązywanie problemów na poziomie lokalnym i dostarczanie usług dostosowanych do lokalnych potrzeb

12.30

 

WYKŁAD VIII 

   

Prelegent

 • Tomasz Zyśko, doświadczony menedżer bankowości zarządzający sprzedażą w Nordea Bank Polska, PKO BP, BNP Paribas, Nationale-Nederlanden

 

 

Tematy

Sprzedaż doradcza – od czarnego Forda T po fintechy:

 1. Czym się różni sprzedaż doradcza od sprzedaży produktowej
 2. Warunki wspierające powstanie sprzedaży doradczej oraz organizacja zarządzania sprzedażą
 3. Wypaczenia związane z implementacją modelu sprzedaży doradczej
 4. Sprzedaż doradcza w okresie boomu technologicznego

 13.30

 

 WYKŁAD IX

 

 

Prelegent

 • Zbigniew Pomianek, Wiceprezes Zarządu, Asseco Poland SA
   

Tematy

 • Zintegrowany system zarządzania informacją – wyzwania stojące przed sektorem banków spółdzielczych oczami dostawcy technologii

 14.30

 

Zakończenie i podsumowanie

14.45

 

Lunch

#StrategicznaSzkołaBS

Bieżące konferencje

Zakończone konferencje