Strategiczna Szkoła Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej

Ico

5-6 grudnia 2019 r. / 16-17 stycznia 2020 r.
Pałac Żelechów, ul. J. Piłsudskiego 36

Oficjalny hasztag:

#StrategicznaSzkołaBS

Polecamy konta Miesięcznika Finansowego BANK:

Twitter 

Linkedin 

Facebook 

 

MOŻEMY, POTRAFIMY, ZROBIMY

Realizując postanowienia Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej ze stycznia 2019 roku, Związek Banków Polskich uruchamia pilotażowy projekt Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej  – unikatowy program rozwoju menedżerów.

 

Co chcemy osiągnąć?

 • pokazać wizję bankowości spółdzielczej w oparciu o rozwój i poprawę konkurencyjności,
 • zaprezentować możliwe modele biznesowe i sposoby osiągania celów w oparciu o krajowe i europejskie rozwiązania,
 • zintegrować liderów zmian wspierających dialog między udziałowcami, kadrą kierowniczą i pracownikami banków.

 

Założenia programu szkoleniowego:

 • uwzględnia wnioski z badań dotyczących funkcjonowania bankowości spółdzielczej prezentowanych na Konwentach Kadry Kierowniczej w Józefowie w 2018 i 2019 r.
 • obejmuje bieżące efekty prac na rzecz wzmocnienia sektora bankowości spółdzielczej wypracowywane przez ZBP, KZBS, zrzeszenia, IPSy,
 • opiera się na projektach o charakterze innowacyjnym kształtujących bankowość spółdzielczą jako elastyczną sieć powiązanych autonomicznych podmiotów.

 

Planowane sesje szkoleniowe będą odpowiadały na następujące pytania:

 • jak zwiększyć zainteresowanie klientów, udziałowców i pracowników bankowością spółdzielczą?
 • jak pokazać korzyści wynikające ze współdziałania i budowania silnych zrzeszeń?
 • jak w dobie postępującej cyfryzacji wdrażać modele współpracy (w tym przykładowo KIR-owski HUB, PSD2) do tworzenia nowych platform współdziałania?
 • jakimi metodami zwiększać efektywność ograniczając koszty?

 

Wśród wybitnych prelegentów przewidujemy udział m.in.:

Prof. Piotr Płoszajski, Renata Gut,dr Sergiusz Trzeciak i inni.

 

Czas trwania, forma zajęć i planowane terminy:

 • 2 sesje 1,5 – dniowe w formie wystąpień ekspertów/praktyków bankowych z elementami praktycznych warsztatów (praca uczestników w zespołach, wspólne podsumowanie),
 • planowane rozpoczęcie  –  I sesja: 5-6.12.2019, II sesja: 16-17.01.2020

 

Uczestnicy Szkoły i  zgłoszenia:

Po 1-2 przedstawicieli kadry zarządzającej z danego banku spółdzielczego, o zakwalifikowaniu uczestnika zadecyduje kolejność zgłoszeń,   koszt udziału pokrywany jest przez zgłaszający Bank Spółdzielczy. Zgłoszenie oznacza udział w  I  i  II  sesji – potwierdzone uzyskaniem Dyplomu Ukończenia Szkoły. Każdy uczestnik przed rozpoczęciem poszczególnej sesji szkoleniowej, otrzyma zestaw materiałów do przygotowania się. Zgłoszenie uczestnictwa poprzez formularz rejestracyjny dostępny powyżej.

 

 

 

Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy

Partnerzy

Patroni medialni

Program

SESJA I Strategie i wyzwania. 

I dzień – 5 grudnia 2019 r.

12.00

   

Lunch

12.45

   

Wystąpienie wprowadzające oraz przedstawienie prelegentów i organizatorów,  sprawy organizacyjne

BLOK 1

   

 Działaj lokalnie, myśl globalnie – ewolucja od tradycyjnego modelu bankowości do modelu banku cyfrowego

13.00

   

WYKŁAD  1

     

Prelegenci

 • dr hab. Lech Kurkliński, prof. SGH, Dyrektor Ośrodka Badań i Analiz Systemu Finansowego ALTERUM, Przewodniczący Komitetu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej
 • dr Mariusz Zygierewicz, Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Regulacyjnego i Rozwoju Kadr Bankowych  ZBP
     

Tematy

Diagnoza ekonomiczno-finansowa i cele polskiego sektora spółdzielczego – wnioski z raportów prezentowanych na posiedzeniach Konwentach w Józefowie 2018 i 2019
Dyskusja: Uwagi i komentarze do materiałów przesłanych przed przyjazdem

14.30

   

Przerwa kawowa

13.00

   

WYKŁAD  2

     

Prelegenci

 • dr Sergiusz Trzeciak, ekspert do spraw wizerunku publicznego, marketingu politycznego i public relations, wykładowca personal branding w ramach programu Executive MBA i DBA PAN
 • Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes,  ZBP
     

Tematy

Marka osobista menedżera a marka banku – perspektywy rozwoju i kreowanie nowoczesnego modelu oraz wizerunku banku spółdzielczego w oczach klientów
Dyskusja: Uwagi i komentarze do materiałów przesłanych przed przyjazdem

17.45

   

Przerwa kawowa

18.00

   

WYKŁAD  3

     

Prelegenci

 • dr hab. Piotr Płoszajski, prof. SGH, wykładowca i speaker na kilkudziesięciu uniwersytetach i centrach badawczych w Europie, USA, Japonii, Indiach i Nowej Zelandii, pomaga firmom w analizowaniu zjawisk głównie w zakresie najnowszych technologii, które mają wpływ na kształtowanie ich strategii i projektowanie innowacyjnych modeli biznesowych
 • Bartłomiej Nocoń, ekspert sektora finansowego, doradca Forum Technologii Bankowych,  ZBP, wieloletni menedżer bankowości
     

Tematy

Cyfrowy bank działający lokalnie (efektywność społeczna, dostępność usług, rozwój nowych technologii, etc…)
Strategiczne spojrzenie na rzeczywistość – klienci/technologie/trendy/zmiany
Dyskusja: Uwagi i komentarze do materiałów przesłanych przed przyjazdem

20.00

   

Jak radzić sobie z ciągłymi zmianami?

     

Prelegenci

 • dr Sergiusz Trzeciak, ekspert do spraw wizerunku publicznego, marketingu politycznego i public relations, wykładowca personal branding w ramach programu Executive MBA i DBA PAN
     

Tematy

Jak radzić sobie z ciągłymi zmianami?

20.30

   

Kolacja / I tura Warsztaty browarnicze pod hasłem: Jak radzić sobie w sytuacjach krytycznych z „nawarzonym piwem”?

21.15

   

Kolacja / II tura Warsztaty browarnicze pod hasłem: Jak radzić sobie w sytuacjach krytycznych z „nawarzonym piwem”?

II dzień – 6 grudnia 2019 r.

do 8.30

   

Śniadanie

BLOK 3

   

Rola lidera i zespołu w zarządzaniu

8.45

   

WYKŁAD  4 /  Warsztat praktyczny

     

Prelegent

 • Renata Gut, Instytut Talentów Flashpoint
     

Temat

Wykorzystaj swoje talenty i mocne strony w zarządzaniu sobą i innymi.

11.15

   

Przerwa kawowa

11.30

   

WYKŁAD  5

     

Gość Specjalny

 • Wystąpienie Gościa Specjalnego (tbc)

BLOK 4

   

Bankowość relacyjna – rozwiązywanie problemów na poziomie lokalnym i dostarczanie usług dostosowanych do lokalnych potrzeb

12.15

   

WYKŁAD  6

     

Prelegent

 • Tomasz Zyśko, doświadczony menedżer bankowości zarządzający sprzedażą w Nordea Bank Polska, PKO BP, BNP Paribas, Nationale-Nederlanden
     

Temat

Sprzedaż doradcza – od czarnego Forda T po fintechy:
 1. Czym się różni sprzedaż doradcza od sprzedaży produktowej
 2. Warunki wspierające powstanie sprzedaży doradczej oraz organizacja zarządzania sprzedażą
 3. Wypaczenia związane z implementacją modelu sprzedaży doradczej
 4. Sprzedaż doradcza w okresie boomu technologicznego

13.15

   

WYKŁAD  7

     

Prelegent

 • Zbigniew Pomianek, Wiceprezes Zarządu, Asseco Poland SA
     

Temat

Zintegrowany system zarządzania informacją – wyzwania stojące przed sektorem banków spółdzielczych oczami dostawcy technologii

14.15

   

Zakończenie i podsumowanie I sesji

14.30

   

Lunch

 

SESJA II Razem, czy osobno? Instrumenty rozwoju.

I dzień – 16 stycznia 2020 r.

11.00

   

Wystąpienie wprowadzające oraz przedstawienie prelegentów i organizatorów, sprawy organizacyjne

BLOK 1

   

Zarządzanie ryzykiem

11.15

   

WYKŁAD  1

     

Prelegent

 • Michał Ołdakowski, Prezes Zarządu Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB
     

Temat

Monitoring ryzyka w sektorze bankowości spółdzielczej

12.45

   

Lunch

BLOK 2

   

Nowoczesny zespół banku spółdzielczego i nowe technologie – razem osiągniemy więcej

11.15

   

WYKŁAD  2 / Warsztat praktyczny

     

Prelegent

 • Renata Gut, Instytut Talentów Flashpoint
     

Temat

Funkcjonowanie nowoczesnego zespołu w banku spółdzielczym, w tym m.in: budowanie efektywnych zespołów według koncepcji Instytutu Gallupa.
Dyskusja: Uwagi i komentarze do materiałów przesłanych przed przyjazdem.

16.30

   

Przerwa kawowa

16.45

   

WYKŁAD  3

     

Prelegenci

 • Adam Haertle, redaktor naczelny zaufanatrzeciastrona.pl, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa
 • Anna Maj , ekspertka FinTech, specjalizująca się w dziedzinie innowacyjnych rozwiązań płatniczych i wykładowczyni Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej na kierunku MBA Finance & Technology, PwC
     

Temat

Czy to pora by już się przejmować – bankowość spółdzielcza a cyberbezpieczeństwo. Krajobraz zagrożeń dzisiaj i jutro – co o bezpieczeństwie warto wiedzieć?
Zastosowanie nowych technologii w bankowości – szanse i zagrożenia

Dyskusja: Uwagi i komentarze do materiałów przesłanych przed przyjazdem

18.45

   

Przerwa kawowa

BLOK 3

   

Sektor spółdzielczy jutra – jaka wizja?

19.00

   

WYKŁAD  4

     

Prelegent

 • Wojciech Kwaśniak, b. Wiceprzewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

20.15

   

Kolacja

21.00

   

Debata

     

Temat

Kształt bankowości spółdzielczej i kształtowanie gospodarczej oraz społecznej lokalności jako przewagi konkurencyjnej banków spółdzielczych
     

Uczestnicy

 • Wojciech Kwaśniak, b. Wiceprzewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
 • Zdzisław Kupczyk, b. Prezes Zarządu, BPS SA
     

Rekomendacje

Uczestnicy szkoły

II dzień – 17 stycznia 2020 r. 

do 8.30

   

Śniadanie

BLOK 4

   

Kompetencje liderów przyszłości

8.45

   

WYKŁAD  5 / Warsztat praktyczny

     

Prelegent

 • Renata Gut, Instytut Talentów Flashpoint
     

Temat

Kompetencje lidera przyszłości. Adaptacje do zmian i kryzysów w zmiennym środowisku, czyli jak przewidzieć nieprzewidziane?

10.15

   

Przerwa kawowa

10.30

   

WYKŁAD  6 – case study

     

Prelegent

 • Artur Gałek, Dyrektor Departamentu Bancassurance InterRisk TU S.A Vienna Insurance Group
 • Paweł Zylm, Ekspert rynku ubezpieczeniowego InterRisk TU S.A Vienna Insurance Group
     

Temat

Bancassurance – jak zwiększyć przychody pozaodsetkowe banku?

BLOK 5

   

Bankowość spółdzielcza w unijnych, krajowych i regionalnych programach rozwojowych – współpraca z rządem, agencjami oraz marszałkami województw – wypracowanie organizacji współpracy

10.30

   

WYKŁAD  7

     

Prelegent

 • Henryk Pietraszkiewicz, wieloletni menedżer sektora bankowego, ekspert z obszaru programów publicznych
     

Temat

Perspektywa bankowości lokalnej – jak realizować programy regionalne i fundusze celowe?
Dyskusja: Uwagi i komentarze do materiałów przesłanych przed przyjazdem

BLOK 6

   

Outsourcing i centra usług wspólnych

13.00

   

WYKŁAD  8

     

Prelegent

 • Wiktor Doktór, Prezes Fundacji Pro Progressio
     

Temat

Wykorzystanie metod outsourcingowych w zarządzaniu bankiem – racjonalizacja kosztów działania
Dyskusja: Uwagi i komentarze do materiałów przesłanych przed przyjazdem

14.00

   

Zakończenie i podsumowanie II sesji oraz wręczenie Dyplomów Ukończenia Szkoły

14.30

   

Lunch

 

Kontakt

Sprawy organizacyjne:

Marta Rakowska
m.rakowska@aleBank.pl
tel. (22) 627 59 64

Administrator strony www:

Olga Kripiec
olga.kripiec@cpb.pl
tel. 723 723 756

Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

Miejsce

Bieżące konferencje

Zakończone konferencje

X

Strategiczna Szkoła Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej


aleBank.pl