Strategiczna Szkoła Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej

16-17 stycznia 2020 r.
Pałac Żelechów, ul. J. Piłsudskiego 36

Oficjalny hasztag:

#StrategicznaSzkołaBS

Polecamy konta Miesięcznika Finansowego BANK:

Twitter 

Linkedin 

Facebook 

 

MOŻEMY, POTRAFIMY, ZROBIMY

Realizując postanowienia Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej ze stycznia 2019 roku, Związek Banków Polskich uruchamia pilotażowy projekt Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej  – unikatowy program rozwoju menedżerów bankowości spółdzielczej.

 

I pilotażowa edycja Szkoły odbyła się w Pałacu w Żelechowie w dniach 5-6.12.2019 (I sesja szkoleniowa) oraz 16-17.01.2020 (II sesja szkoleniowa). W intensywnym szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele menedżerów banków spółdzielczych, zrzeszających i spółdzielczych systemów ochrony. Do celów, jakie stawia sobie Strategiczna Szkoła należą:

 • pokazanie wizji rozwoju bankowości spółdzielczej w oparciu o wartości spółdzielcze, wykorzystanie kompetencji pracowników efektywnie współpracujących w zespołach, zastosowanie nowoczesnych technologii i poprawę konkurencyjności,
 • zaprezentowanie możliwych modeli biznesowych i sposobów osiągania celów w oparciu o krajowe i europejskie rozwiązania,
 • wsparcie liderów zmian w prowadzeniu dialogu między udziałowcami, menedżerami i pracownikami banków,
 • wzmocnienie roli banków spółdzielczych we współdziałaniu ze społecznościami lokalnymi.

O szczegółach II edycji Szkoły, planowanej w dniach 27-28.04.2020 oraz 28-29.05.2020 poinformujemy już wkrótce.  

 

Organizatorzy

Partnerzy

Patroni medialni

Program

I dzień – 16 stycznia 2020 r.

10.00

 

Rejestracja

10.30

   

Wystąpienie wprowadzające oraz przedstawienie prelegentów i organizatorów, sprawy organizacyjne

BLOK 1

   

Zarządzanie ryzykiem i wybrane aspekty regulacyjne

10.45

   

WYKŁAD  1

     

Prelegent

 • dr Tadeusz Białek, Dyrektor Zespołu Prawno-Legislacyjnego, ZBP
     

Temat

Aspekty regulacyjne mające wpływ na działalność banków spółdzielczych

11.15

 

WYKŁAD 2

   

Prelegenci

 • Michał Ołdakowski, Prezes Zarządu Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB
 • dr Mariusz Zygierewicz, Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Regulacyjnego i Rozwoju Kadr Bankowych, ZBP

 

 

Temat

Monitoring ryzyka w sektorze bankowości spółdzielcze

12.45

   

Przerwa kawowa

BLOK 2

   

Nowoczesny zespół banku spółdzielczego i nowe technologie – razem osiągniemy więcej

13.00

   

WYKŁAD  3 / Warsztat praktyczny cz.1

     

Prelegent

 • Renata Gut, Instytut Talentów Flashpoint
     

Temat

Funkcjonowanie nowoczesnego zespołu w banku spółdzielczym, w tym m.in: budowanie efektywnych zespołów według koncepcji Instytutu Gallupa.
Dyskusja: Uwagi i komentarze do materiałów przesłanych przed przyjazdem.

14.30

   

Obiad

15.15

   

WYKŁAD  3 / Warsztat praktyczny cz.2

     

Prelegenci

 • Renata Gut, Instytut Talentów Flashpoint
     

Temat

Funkcjonowanie nowoczesnego zespołu w banku spółdzielczym, w tym m.in: budowanie efektywnych zespołów według koncepcji Instytutu Gallupa.
Zastosowanie nowych technologii w bankowości – szanse i zagrożenia
Dyskusja: Uwagi i komentarze do materiałów przesłanych przed przyjazdem

16.30

   

Wykład 4 / cz.1

 

 

Prelegent

 • Adam Haertle, redaktor naczelny zaufanatrzeciastrona.pl, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa

 

 

Temat

Czy to pora by już się przejmować – bankowość spółdzielcza a cyberbezpieczeństwo. Krajobraz zagrożeń dzisiaj i jutro – co o bezpieczeństwie warto wiedzieć?

17.30

 

Przerwa kawowa

17.45

 

Wykład 4 / cz.2

 

 

Prelegent

 • Anna Maj, ekspertka FinTech, specjalizująca się w dziedzinie innowacyjnych rozwiązań płatniczych i wykładowczyni Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej
  na kierunku MBA Finance & Technology, PwC

 

 

Temat

Zastosowanie nowych technologii w bankowości – szanse i zagrożenia
Dyskusja: Uwagi i komentarze do materiałów przesłanych przed przyjazdem

18.30

 

Czas na rozmowy indywidualne, integracja

BLOK 3

   

Sektor spółdzielczy jutra – jaka wizja?

19.30

   

WYKŁAD  5

     

Prelegent

 • Wojciech Kwaśniak, b. Wiceprzewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

20.30

 

Debata

     

Temat

Kształt bankowości spółdzielczej i kształtowanie gospodarczej oraz społecznej lokalności jako przewagi konkurencyjnej banków spółdzielczych
     

Uczestnicy

 • Wojciech Kwaśniak, b. Wiceprzewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
 • Zdzisław Kupczyk, b. Prezes Zarządu, BPS SA
     

Rekomendacje

Uczestnicy szkoły

21.15

 

Kolacja

II dzień – 17 stycznia 2020 r. 

do 8.30

   

Śniadanie

BLOK 4

   

Kompetencje liderów przyszłości

8.40

   

WYKŁAD  6 / Warsztat praktyczny

     

Prelegent

 • Renata Gut, Instytut Talentów Flashpoint
     

Temat

Kompetencje lidera przyszłości. Adaptacje do zmian i kryzysów w zmiennym środowisku, czyli jak przewidzieć nieprzewidziane?

10.10

   

Przerwa kawowa i czas na wymeldowanie się

10.30

   

WYKŁAD  6 – case study

     

Prelegent

 • Paweł Zylm, Ekspert rynku ubezpieczeniowego InterRisk TU S.A Vienna Insurance Group
     

Temat

Bancassurance – jak zwiększyć przychody pozaodsetkowe banku?

BLOK 5

   

Bankowość spółdzielcza w unijnych, krajowych i regionalnych programach rozwojowych – współpraca z rządem, agencjami oraz marszałkami województw – wypracowanie organizacji współpracy

12.00

   

WYKŁAD  8

     

Prelegent

 • Henryk Pietraszkiewicz, wieloletni menedżer sektora bankowego, ekspert z obszaru programów publicznych
     

Temat

Perspektywa bankowości lokalnej – jak realizować programy regionalne i fundusze celowe?
Dyskusja: Uwagi i komentarze do materiałów przesłanych przed przyjazdem

13.00

 

Przerwa kawowa

BLOK 6

   

Outsourcing i centra usług wspólnych

14.15

   

WYKŁAD  9

     

Prelegent

 • Wiktor Doktór, Prezes Fundacji Pro Progressio
     

Temat

Wykorzystanie metod outsourcingowych w zarządzaniu bankiem – racjonalizacja kosztów działania
Dyskusja: Uwagi i komentarze do materiałów przesłanych przed przyjazdem

15.00

   

Zakończenie i podsumowanie II sesji oraz wręczenie Dyplomów Ukończenia Szkoły

15.20

   

Lunch

 

Kontakt

Sprawy organizacyjne:

Marta Rakowska
m.rakowska@aleBank.pl
tel. (22) 627 59 64

Administrator strony www:

Olga Kripiec
olga.kripiec@cpb.pl
tel. 723 723 756

Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

Miejsce

Bieżące konferencje

Zakończone konferencje

X

Strategiczna Szkoła Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej


aleBank.pl