Strategiczna Szkoła Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej

Ico

5-6 grudnia 2019 r.
Pałac Żelechów, ul. J. Piłsudskiego 36

 

MOŻEMY, POTRAFIMY, ZROBIMY

 

Realizując postanowienia Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej ze stycznia 2019 roku, Związek Banków Polskich uruchamia pilotażowy projekt Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej – unikalny program rozwoju menedżerów.

 

Co chcemy osiągnąć?

 • pokazać wizję bankowości spółdzielczej w oparciu o rozwój i poprawę konkurencyjności,
 • zaprezentować możliwe modele biznesowe i sposoby osiągania celów w oparciu o krajowe i europejskie rozwiązania,
 • zainteresować liderów zmian wspierając dialog z udziałowcami, kadrą kierowniczą i pracownikami banków.

 

Założenia programu szkoleniowego:

 • uwzględnia wnioski z badań dotyczących funkcjonowania bankowości spółdzielczej prezentowanych na Konwentach Kadry Kierowniczej w Józefowie w 2018 i 2019 r.
 • obejmuje bieżące efekty prac na rzecz wzmocnienia sektora bankowości spółdzielczej wypracowywane przez ZBP, KZBS, zrzeszenia, IPSy,
 • opiera się na projektach o charakterze innowacyjnym kształtujących bankowość spółdzielczą jako elastyczną sieć powiązanych autonomicznych podmiotów.

 

Planowane sesje szkoleniowe będą odpowiadały na następujące pytania:

 • jak zwiększyć zainteresowanie klientów, udziałowców i pracowników bankowością spółdzielczą?
 • jak pokazać korzyści wynikające ze współdziałania i budowania silnych zrzeszeń?
 • jak w dobie postępującej cyfryzacji wdrażać modele współpracy (w tym przykładowo KIR-owski HUB, PSD2) do tworzenia nowych platform współdziałania?
 • jakimi metodami zwiększać efektywność ograniczając koszty?

 

Wśród wybitnych prelegentów przewidujemy udział m.in.: Prof. Piotr Płoszajski, Renata Gut, dr Sergiusz Trzeciak i inni.

 

Czas trwania, forma zajęć i planowane terminy:

 • 2 sesje 1,5-dniowe w formie wystąpień ekspertów/praktyków bankowych z elementami praktycznych warsztatów (praca uczestników w zespołach, wspólne podsumowanie),
 • planowane rozpoczęcie – I sesja: 5-6.12.2019, II sesja: 16-17.01.2020

 

Uczestnicy Szkoły
Po 1-2 przedstawicieli kadry zarządzającej z danego banku spółdzielczego, o zakwalifikowaniu uczestnika zadecyduje kolejność zgłoszeń, koszt udziału pokrywany jest przez zgłaszający Bank Spółdzielczy. Zgłoszenie oznacza udział w I i II sesji – potwierdzone uzyskaniem Dyplomu Ukończenia Szkoły. Każdy uczestnik przed rozpoczęciem edycji Szkoły, otrzyma zestaw materiałów do przygotowania się.

Jeśli już dziś Pani/Pan jest zainteresowana/y udziałem w tym strategicznym projekcie szkoleniowym, to prosimy o wstępną rezerwację miejsca pod adresem e-mail: rejestracja@wydawnictwocpb.pl wysyłając swoje: imię i nazwisko, nazwę banku, stanowisko, adres e-mail i nr kontaktowy.

 

Dalsze szczegóły wkrótce, serdecznie zapraszamy!

Kontakt

Sprawy organizacyjne:

Marta Rakowska
m.rakowska@aleBank.pl
tel. (22) 627 59 64

Administrator strony www:

Olga Kripiec
olga.kripiec@cpb.pl
tel. 723 723 756

Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

Miejsce

Bieżące konferencje

Zakończone konferencje

X

Strategiczna Szkoła Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej


aleBank.pl