Szkolenia 2018

Ico

Październik/Listopad 2018 r.
Warszawa

Szkolenie nt. Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych.

Termin: 26 października 2018 r., godz. 9.00 -16.30

Lokalizacja: Centrum Konferencyjne KOPERNIKA, ul. Kopernika 30 w Warszawie

Prowadzący: adw. Piotr Gałązka, Dyrektor Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami RODO – zwłaszcza w praktyce bankowej, z uwzględnieniem obowiązków nałożonych na administratorów przez nowe przepisy. W toku szkolenia odniesiemy się do różnego rodzaju przypadków przetwarzania danych osobowych w praktyce bankowej.

Więcej informacji

 

Szkolenie pt.: Najczęściej popełniane błędy przez rzeczoznawców majątkowych w operatach szacunkowych – teoria, praktyka, orzecznictwo KOZ, SA, KA

Termin: 24 października 2018 r. godz. 9.00-17.00

Lokalizacja: Centrum Konferencyjne KOPERNIKA, ul. Kopernika 30 w Warszawie

Organizatorzy: Centrum AMRON Związku Banków Polskich we współpracy z Polską Izbą Rzeczoznawstwa Majątkowego

Prowadzący: Pan Paweł Duciak, rzeczoznawca majątkowy, pracownik administracji publicznej od ponad piętnastu lat związany z wyceną nieruchomości i zawodem rzeczoznawcy majątkowego. Doświadczony wykładowca akademicki i szkoleniowiec. Współautor komentarza do najnowszej ustawy przekształceniowej.
Szkolenie spełnia wymagania Rozporządzenia MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych. Zajęcia o charakterze warsztatowym, organizowane w niewielkich grupach.

Zagadnienia:

• Podstawy formalne i merytoryczne wyceny.
• Opis przedmiotu wyceny.
• Charakterystyka i analiza rynku lokalnego.
• Sposoby wyceny nieruchomości.
• Dokumentacja procesu wyceny: operat szacunkowy.
• Ocena prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego przez organizację zawodową.
• Ocena operatu szacunkowego jako dowodu w sprawie administracyjnej.
• Treść operatu szacunkowego jako dokumentacja czynności rzeczoznawcy majątkowego w postępowaniu z tytułu odpowiedzialności zawodowej.

Więcej informacji

 

Warsztaty: z Arbitrem Bankowym

Termin: 6 listopada 2018 r., godz. 10.00 -16.00

Lokalizacja: Centrum Konferencyjne KOPERNIKA, ul. Kopernika 30 w Warszawie

Prowadzący: Katarzyna Marczyńska, Arbiter Bankowy przy Związku Banków Polskich

Zagadnienia:

 • Omówienie orzecznictwa Arbitra Bankowego w 2018 r. – rodzaje skarg i rozstrzygnięć.
 • Tendencje skarg  – nowe źródła sporów.
 • Zmiany przepisów w 2018 roku mających wpływ na relacje bank – klient:
 1. RODO;
 2. EURO FATCA;
 3. Kodeks cywilny;
 4. PSD II;
 5. Ustawa o usługach płatniczych;
 6. Egzekucja z rachunku bankowego po zmianach;
 7. Krajowy Rejestr Zadłużonych;
 8. Zarządca sukcesyjny;
 9. Prawo upadłościowe – zmiany dotyczące upadłości konsumenckiej;
 10. Rekomendacja S;
 11. Dyrektywa IDD.

Więcej informacji

 

Kontakt

Katarzyna Jastrzębska
Dział Konferencji i Szkoleń
tel. (22) 623 84 53; tel. kom. 885 885 923
e-mail: k.jastrzebska@wydawnictwocpb.pl

 

Inne szkolenia

 • Niedozwolone postanowienia umowne (klauzule abuzywne) dotychczasowa praktyka i założenia reformy
 • Dostęp do informacji o kliencie. Źródła, zasady i warunki korzystania z rejestrów, ewidencji i baz danych
 • Ochrona danych osobowych
 • Warsztaty z arbitrem bankowym
 • Uprawnienia organów i instytucji do żądania informacji objętych tajemnicą bankową

Nowe szkolenia już wkrótce – Zapraszamy

Kontakt

Kontakt

Katarzyna Jastrzębska

Dział Konferencji i Szkoleń
tel. (22) 623 84 53; tel. kom. 885 885 923
e-mail: k.jastrzebska@wydawnictwocpb.pl

Administrator strony www:

Olga Kripiec
olga.kripiec@cpb.pl
tel. 723 723 756

Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.
ul. Z.Herberta 8, 00-380 Warszawa

Miejsce

Bieżące konferencje

Zakończone konferencje