Szkolenia 2019

Styczeń/Marzec 2019

Inne szkolenia

  • Niedozwolone postanowienia umowne (klauzule abuzywne) dotychczasowa praktyka i założenia reformy
  • Dostęp do informacji o kliencie. Źródła, zasady i warunki korzystania z rejestrów, ewidencji i baz danych
  • Ochrona danych osobowych
  • Warsztaty z arbitrem bankowym
  • Uprawnienia organów i instytucji do żądania informacji objętych tajemnicą bankową

*Możliwość zorganizowania szkolenia na zlecenie.

Nowe szkolenia już wkrótce – Zapraszamy

Organizatorzy

Kontakt

Dział Konferencji i Szkoleń – rejestracja i sprawy organizacyjne

Katarzyna Cechowska – Jastrzębska
k.cechowska@wydawnictwocpb.pl
tel. (22) 623 84 53
tel. kom. 885 885 923

Administrator strony www
Olga Kripiec
olga.kripiec@cpb.pl
tel. kom. 723 723 756

Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

 

Miejsce

Bieżące konferencje

Zakończone konferencje