Webinaria Programu Analityczno-Badawczego przy Fundacji Warszawski Instytut Bankowości

12 października 2021 r.
ONLINE

 

Program Analityczno-Badawczy
przy Fundacji Warszawski Instytut Bankowości

PAB WIB powstał w 2019 r. jako odpowiedź na potrzeby sektora bankowego w zakresie wysokiej jakości analiz i badań z obszaru cyberbezpieczeństwa i nowych technologii, a także szeroko rozumianego otoczenia sektora bankowego. Warto podkreślić, że Program powstał przy wsparciu Związku Banków Polskich, Krajowej Izby Rozliczeniowej oraz Biura Informacji Kredytowej. PAB WIB zaprasza do udziału w webinariach poświęconych prezentacji i pogłębionej dyskusji dotyczącej przygotowywanych raportów i analiz.

Webinaria skierowane są przede wszystkim do pracowników sektora bankowego, pracowników naukowych i praktyków z branży finansowej. Udział w spotkaniach jest bezpłatny – zachęcamy do rejestracji.

 

Webinaria 2021:

 
Webinarium 14/2021: Możliwości stymulowania gospodarki i sektora bankowego przez instrument luzowania ilościowego QE – prof. J. Czekaj
12 października 2021 r., godz. 11.00-14.00

Webinarium 15/2021: Pomoc publiczna dla mikroprzedsiębiorstw w Polsce w okresie pandemii
COVID-19 – dr hab. K. Kochaniak, dr hab. P. Ulman
26 października 2021 r., godz. 11.00-14.00

Archiwum Webinaria 2021

Archiwum Webinaria 2020

Webinarium 1/2020: Zdolność sektora bankowego do finansowania gospodarki  Prezentacja raportu opracowanego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie pod kierownictwem
prof. dr. hab. Jana Czekaja 6 sierpnia 2020 r.
Webinarium 2/2020: Systemowe i rynkowe uwarunkowania rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce
w ramach zgodnych z Europejskim Zielonym Ładem
Prezentacja raportu opracowanego w Instytucie Energetyki Odnawialnej w Warszawie pod kierownictwem prezesa Grzegorza Wiśniewskiego
20 sierpnia 2020 r.
Webinarium 3/2020: Zdolność kredytowa społeczeństwa polskiego w zakresie kredytów mieszkaniowych Prezentacja raportu opracowanego przez zespół pod kierownictwem prof. Marka Bryxa
17 września 2020 r.
Webinarium 4/2020: Rynek najmu nieruchomości mieszkaniowych Prezentacja raportu opracowanego przez zespół pod kierownictwem prof. Bartłomieja Marony 6 października 2020 r.
Webinarium 5/2020: Optymalne ścieżki zbudowania efektywności banków spółdzielczych Prezentacja raportu opracowanego przez zespół pod kierownictwem dr. Krzysztofa Kila 15 października 2020 r.
Webinarium 6/2020: Stosowanie data science i AI w usługach finansowych i cyberbezpieczeństwie Prezentacja raportu opracowanego przez zespół pod kierownictwem prof. Witolda Abramowicza
28 października 2020 r.
Webinarium 7/2020: Wpływ obciążeń podatkowo-składkowych na sektor bankowy. Zagrożenie credit crunch w Polsce. Prezentacja raportów, zrealizowanych przez zespoły badawcze pod kier. prof. Katarzyny Kochaniak oraz prof. dr. hab. Jana Czekaja 10 listopada 2020 r.
Webinarium 8/2020: Pikopłatności strumieniowe w inteligentnych miastach. Prezentacja raportu opracowanego przez zespół pod kierownictwem prof. Wojciecha Cellarego 20 listopada 2020 r.
Webinarium 9/2020: Preferencje oraz oczekiwania społeczeństwa polskiego w zakresie zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych oraz zakresu i jakości usług najmu. Prezentacja raportu opracowanego przez zespół pod kierownictwem dr. Konrada Żelazowskiego 4 grudnia 2020 r.

Organizatorzy

Patroni medialni

Kontakt

Dział Konferencji i Szkoleń:

Katarzyna Jastrzębska (Cechowska)
k.cechowska@wydawnictwocpb.pl
tel. 22 62 38 453, tel. kom. 885 885 923

Marta Rakowska
m.rakowska@aleBank.pl
tel. 605 255 291

Administrator strony www: 

Olga Kripiec
olga.kripiec@cpb.pl
tel. 22 48 68 400, tel. kom. 723 723 756

Centrum Prawa Bankowego i Informacji

Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

#WebinariaPABWIB

Bieżące konferencje

Zakończone konferencje