Wyzwania Bankowości 2019

13 listopada 2019 r.
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 57/59

Związek Banków Polskich, Akademia Leona Koźmińskiego oraz Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego ALTERUM

Wyzwania Bankowości 2019

Wydarzenie odbyło się 13 listopada 2019 r. w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (przy ul. Jagiellońskiej 57/59).

 

Konferencja była próbą oceny najbardziej istotnych wydarzeń dotyczących sektora finansowego, jakie mają miejsce w roku bieżącym, dlatego były na niej poruszone tak ważkie i aktualne tematy jak:

  • Czy Polska zmierza w dobrym kierunku? Jakie ryzyka i zagrożenia stoją przed polską gospodarką? Nierównowagi demograficzne i instytucjonalne;
  • Polityka gospodarcza Polski i Europy;
  • Rola bankowości w polityce gospodarczej w Polsce i Europie.

Szczególny charakter temu wydarzeniu nadał fakt, iż jest to wspólne przedsięwzięcie ludzi nauki oraz praktyków ze środowiska finansów, dające doskonałą okazję do wymiany poglądów i przepływu informacji pomiędzy tymi środowiskami.

Udział w konferencji był bezpłatny dla przedstawicieli banków, SKOK-ów i środowiska naukowego.

Organizatorzy

Partnerzy

Patroni medialni

Kontakt

Rejestracja i sprawy organizacyjne:
Katarzyna Cechowska
k.cechowska@wydawnictwocpb.pl
tel. (22) 623 84 53

Administrator strony www:
Olga Kripiec
olga.kripiec@cpb.pl
tel. 723 723 756

Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

Miejsce

Bieżące konferencje

Zakończone konferencje

X

Wyzwania Bankowości 2019


aleBank.pl