Wyzwania Bankowości 2021

4 listopada 2021 r.

 

Wyzwania Bankowości 2021

Związek Banków Polskich, Akademia Leona Koźmińskiego oraz Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego ALTERUM organizują kolejną już edycję konferencji Wyzwania Bankowości.

Szczególny charakter temu wydarzeniu nadaje fakt, iż jest to co roku wspólne przedsięwzięcie ludzi nauki oraz praktyków ze środowiska bankowego, dające doskonałą okazję do wymiany poglądów pomiędzy tymi środowiskami.

Konferencja jest próbą zastanowienia się nad zmianami zachodzącymi we współczesnym świecie, ich perspektywami, a także w konsekwencji zmianami następującymi w Polsce, ich wpływem na działalność banków, w tym w warunkach nadmiernego wzrostu inflacji przy niskich stopach procentowych.

Zapraszamy na transmisję online

Mając na względzie obecną sytuację, spowodowaną pandemią koronawirusa COVID-19 tegoroczna konferencja zostanie zorganizowana w trybie online.

Tematyka

Intencją organizatora jest poruszenie tak ważkich i aktualnych tematów jak:

  • Inflacja, stopy procentowe – makroekonomia w soczewce
    (I panel dyskusyjny).

W 2020 roku Rada Polityki Pieniężnej kilkakrotnie obniżyła główne stopy procentowe. Zaowocowało to rekordowo niskimi cenami kredytów hipotecznych oraz brakiem oprocentowania ofert lokat terminowych. To w bezpośredni sposób wpłynęło na sektor budowlany. O sytuacja makroekonomicznej w kraju, wysokiej inflacji oraz o oddziaływaniu narzędzi makroekonomicznych na koniunkturę w budownictwie mieszkaniowym dyskutować będą eksperci rynku finansowego, a także branży budowlanej.

Prof. dr hab. Adam Noga, Katedra Ekonomii Akademia Leona Koźmińskiego (moderator)
Dr Mariusz Cholewa, Prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej
Dr Damian Kaźmierczak, Główny Ekonomista Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa
Ignacy Morawski, Założyciel Szef, Dyrektor Działu Raportów i Analiz, SpotData
Maciej Reluga, Członek Zarządu kierujący Pionem Zarządzania Finansami, Główny Ekonomista Santander Banku S.A.
  • Granice ochrony konsumenta. Jak daleko przepisy unijne powinny chronić konsumenta? Czy opłaca się być chronionym?
    (II panel dyskusyjny).

Ochrona konsumenta jest jedną z czołowych polityk Unii Europejskiej i filarem jednolitego rynku wewnętrznego. Uregulowania w tym zakresie mają zapewniać obywatelom bezpieczeństwo i zdrowie. Są także wyrazem troski o ich interes ekonomiczny. Niepokój ekspertów budzą jednak pośrednie skutki tej ochrony w postaci malejącego poziomu wiedzy finansowo-ekonomicznej konsumentów. Poszerzanie granic ochrony poniekąd zwalnia z wysiłku pozwalającego na podejmowanie właściwych decyzji i ocenę związanego z tym ryzyka. Odpowiedzi na pytania o granice ochrony poszukiwać będą zaproszeni goście.

Dr Tadeusz Białek, Wiceprezes Związku Banków Polskich (moderator)
Prof. ALK dr hab. Krzysztof Kalicki, Katedra Bankowości Ubezpieczeń i Ryzyka Akademia Leona Koźmińskiego
Dr hab. Krzysztof Koźmiński, Partner, Kancelaria Jabłoński Koźmiński Sp. Partnerska
Prof. dr hab. Michał Romanowski, Kancelaria Romanowscy i Wspólnicy Sp.k.
  • Banki w finansowaniu rozwoju
    (III panel dyskusyjny).

Obecny dynamiczny rozwój polskiej gospodarki ekonomiści oceniają wstrzemięźliwie. Wskazują, że przeciwdziałanie ekonomicznym skutkom kryzysu związanego z pandemią jest procesem złożonym, wymagającym uwzględnienia nie tylko uwarunkowań wewnętrznych, lecz także tendencji europejskich i światowych. Niepoślednią rolę w tym procesie odgrywają banki. Ich udział w finansowaniu rozwoju gospodarczego oraz stojące przed nimi wyzwania, związane między innymi z postępującą cyfryzacją sektora, organizacją pracy czy aspektami kadrowymi, będą przedmiotem dyskusji ekspertów w tym panelu.

Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Zarządu Związku Banków Polskich (moderator)
Paweł Borys, Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju
Joanna Erdman, Wiceprezes Fundacji Polska Bezgotówkowa
Radosław Kwiecień, Członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego
Jarosław Rot, Dyrektor Zarządzający odpowiedzialny za obszar Zarządzania Aktywami i Pasywami oraz Skarbu BNP Paribas Bank Polska S.A.
Magdalena Zmitrowicz, Przewodnicząca Rady ZBP ds. Mikro, Małych  i Średnich Przedsiębiorstw

Organizatorzy

Patroni medialni

Kontakt

Rejestracja i sprawy organizacyjne:
Marta Rakowska
m.rakowska@aleBank.pl
tel. (22) 627 59 64

Administrator strony www:
Olga Kripiec
olga.kripiec@cpb.pl

Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

#WyzwaniaBankowosci

Bieżące konferencje