Wyzwania Bankowości 2022

15 listopada 2022 r. - konferencja HYBRYDOWA
Akademia Leona Koźmińskiego, Jagiellońska 57, Warszawa - stacjonarnie oraz ONLINE

 

Wyzwania Bankowości 2022  – konferencja hybrydowa

W dniu 15 listopada 2022 roku odbędzie się kolejna edycja konferencji „Wyzwania Bankowości” zorganizowana wspólnie przez Związek Banków Polskich, Akademię Leona Koźmińskiego oraz Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego ALTERUM.

Szczególny charakter temu wydarzeniu nadaje fakt, iż będzie to wspólne przedsięwzięcie ludzi nauki oraz praktyków ze środowiska bankowego, dające doskonałą okazję do wymiany poglądów i przepływu informacji pomiędzy tymi środowiskami.

Warunki uczestnictwa

Konferencja ma charakter hybrydowy.

Stacjonarnie: Akademia Leona Koźmińskiego, Jagiellońska 57, Warszawa 

ONLINE: Transmisja konferencji będzie dostępna na kanale: wkrótce podamy link

Udział w konferencji jest bezpłatny – zachęcamy do rejestracji.

 

 

Tematyka

Podczas konferencji podejmiemy próbę zdefiniowania najbardziej istotnych wydarzeń dotyczących sektora bankowego, jakie będą miały miejsce w najbliższych latach. Naszą intencją jest poruszenie, w poszczególnych panelach dyskusyjnych, tak ważkich i aktualnych tematów makroekonomicznych i dotyczących rynku finansowego jak:

Panel I: Uwarunkowania polityki makroekonomicznej i sposób jej prowadzenia w Polsce na tle innych krajów europejskich. Skutki tej polityki dla inwestorów, oszczędzających i rynków finansowych oraz szans rozwojowych polskiej gospodarki.

Panel II: Priorytetyzacja inwestycji. Ekosystem dla inwestycji prywatnych. Jakie inwestycje powinny być priorytetem dla polskiej gospodarki i co należałoby uczynić, aby pobudzić ich wzrost? Źródła pasywności inwestycyjnej polskich przedsiębiorców.

Panel III: Ekonomiczne, prawne i społeczne konsekwencje ustanowionych ram regulacyjnych działania polskiego systemu bankowego. Podatek bankowy, wakacje kredytowe i inne specyficzne regulacje dla polskiego rynku bankowego (racja stanu versus populszewizm).

 

 

 

 

Organizatorzy

Patroni medialni

Kontakt

Rejestracja i sprawy organizacyjne:
Marta Rakowska
m.rakowska@aleBank.pl
tel. (22) 627 59 64

Administrator strony www:
Olga Kripiec
olga.kripiec@cpb.pl

Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

Bieżące konferencje