XVI Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych 2019

Ico

5-6 grudnia 2019 r.
MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel

Doroczne forum wymiany myśli i doświadczeń instytucji i środowisk związanych z finansowaniem nieruchomości, mających wpływ na realny kształt rynku mieszkaniowego w Polsce. Tegoroczna, XVI edycja Kongresu odbędzie się w dniach 5 – 6 grudnia 2019 r. w MCC Mazurkas, Ożarów Mazowiecki pod Warszawą.

Przewidujemy omawianie bardzo ważnych tematów związanych z rozwojem i przyszłością finansowania potrzeb mieszkaniowych ludności, stąd dyskusja skupiać się będzie wokół 5 bloków tematycznych:

  • Rynek mieszkaniowy – stan faktyczny i przyszłość
  • Mieszkanie jako cel i źródło finansowania
  • Rola i znaczenie listu zastawnego dla gospodarki narodowej
  • Oszczędzanie filarem gospodarki i pomyślności obywateli
  • Demografia determinantem rozwoju akcji kredytowej

Jak co roku, w gronie uczestników Kongresu planuje się zapewnienie obecności m.in. przedstawicieli administracji centralnej i samorządowej, przedstawicieli sektora bankowego reprezentujących zarówno Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Związku Banków Polskich oraz większość banków aktywnych na polskim rynku, przedstawicieli sektora ubezpieczeniowego, środowiska naukowego, reprezentacji środowiska deweloperskiego oraz rzeczoznawców majątkowych.

Podczas Kongresu dodatkowo przewidziane są:

  1. Gala z okazji 250- lecia listu zastawnego – wyróżnienie zasłużonych dla rozwoju banków hipotecznych i listów zastawnych w Polsce w tym prezentacja okolicznościowej publikacji
  2. Prezentacja 41 edycji Raportu AMRON-SARFiN
  3. Wręczenie (po raz ósmy) nagrody roku „Szklane Domy” nadawanej przez kapitułę kwartalnika Finansowanie Nieruchomości.
  4. Wieczorna Gala jest tradycyjnie okazją do bilateralnych spotkań, zawierania nowych znajomości, ale również okazją do wspaniałej zabawy.

Zapraszamy!

Organizatorem Kongresu jest działający w Związku Banków Polskich Komitet ds. Finansowania Nieruchomości.

Prelegenci

Organizatorzy

Sponsorzy

Patroni

Partnerzy

Patroni medialni

Kontakt

Kontakt dla sponsorów oraz dla uczestników z firm:

reklama@wydawnictwocpb.pl

Sprawy organizacyjne:

Marta Rakowska
m.rakowska@aleBank.pl
tel. (22) 627 59 64

Kontakt dla Mediów:

Emilia Ożarowska
emilia.ozarowska@cpb.pl
tel. 22 48 68 428, tel. kom. 723 723 769

Administrator strony www:

Olga Kripiec
olga.kripiec@cpb.pl
tel. 723 723 756

Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

Miejsce

Galeria zdjęć

XV Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych 2018
XIV Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych 2017
XIII Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych 2016
XII Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych 2015

Bieżące konferencje

Zakończone konferencje

X

XVI Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych 2019


aleBank.pl