XVI Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych 2019

5-6 grudnia 2019 r.
MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel

Doroczne forum wymiany myśli i doświadczeń instytucji i środowisk związanych z finansowaniem nieruchomości, mających wpływ na realny kształt rynku mieszkaniowego w Polsce. Tegoroczna, XVI edycja Kongresu odbyła się w dniach 5 – 6 grudnia 2019 r. w MCC Mazurkas, Ożarów Mazowiecki pod Warszawą.

Omawiane tematy były związane z rozwojem i przyszłością finansowania potrzeb mieszkaniowych ludności, stąd dyskusja skupiała się wokół 5 bloków tematycznych:

  • Rynek mieszkaniowy – stan faktyczny i przyszłość
  • Mieszkanie jako cel i źródło finansowania
  • Rola i znaczenie listu zastawnego dla gospodarki narodowej
  • Oszczędzanie filarem gospodarki i pomyślności obywateli
  • Demografia determinantem rozwoju akcji kredytowej

Jak co roku, w gronie uczestników Kongresu obecni byli m.in. przedstawicieli administracji centralnej i samorządowej, przedstawicieli sektora bankowego reprezentujących zarówno Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Związku Banków Polskich oraz większość banków aktywnych na polskim rynku, przedstawicieli sektora ubezpieczeniowego, środowiska naukowego, reprezentacji środowiska deweloperskiego oraz rzeczoznawców majątkowych.

Podczas Kongresu odbyły się:

  1. Gala z okazji 250- lecia listu zastawnego – wyróżnienie zasłużonych dla rozwoju banków hipotecznych i listów zastawnych w Polsce w tym prezentacja okolicznościowej publikacji
  2. Prezentacja 41 edycji Raportu AMRON-SARFiN
  3. Wręczenie (po raz ósmy) nagrody roku „Szklane Domy” nadawanej przez kapitułę kwartalnika Finansowanie Nieruchomości.
  4. Wieczorna Gala jest tradycyjnie okazją do bilateralnych spotkań, zawierania nowych znajomości, ale również okazją do wspaniałej zabawy.

Dziękujemy za przybycie

Organizatorem Kongresu jest działający w Związku Banków Polskich Komitet ds. Finansowania Nieruchomości.

Prelegenci

Organizatorzy

Sponsorzy

Patroni

Partnerzy

Patroni medialni

Kontakt

Kontakt dla sponsorów oraz dla uczestników z firm:

reklama@wydawnictwocpb.pl

Sprawy organizacyjne:

Marta Rakowska
m.rakowska@aleBank.pl
tel. (22) 627 59 64

Kontakt dla Mediów:

Emilia Ożarowska
emilia.ozarowska@cpb.pl
tel. 22 48 68 428, tel. kom. 723 723 769

Administrator strony www:

Olga Kripiec
olga.kripiec@cpb.pl
tel. 723 723 756

Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

Miejsce

Galeria zdjęć

XVI Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych 2019
XV Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych 2018
XIV Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych 2017
XIII Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych 2016
XII Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych 2015

Bieżące konferencje

Zakończone konferencje

X

XVI Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych 2019


aleBank.pl