Ogólnopolskie Spotkanie Koordynatorów Programu NZB 2021 – październik

 

 


Bądź na bieżąco z informacjami na temat Ogólnopolskie Spotkanie Koordynatorów Programu NZB 2021 - www.aleBank.pl/ProgramNZB
obserwuj profil Nowoczesnego Zarządzania Biznesem na Facebook!Po wysłaniu zgłoszenia otrzymają Państwo mail zwrotny z potwierdzeniem. 


Wybierz, jakie informacje chcesz otrzymywać w przyszłości (np. zaproszenie na konferencje, szkolenia):

Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa (dalej „CPBiI”) na podany numer telefonu i adres e-mail oraz na używanie przez CPBiI telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.):


Newsletter Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem
Zaproszenia na konferencje (wysyłane nieregularnie)
Zaproszenia na szkolenia (wysyłane nieregularnie)
Newsletter 'aleBank.pl - bieżący' (wysyłany 3 x w tygodniu)
Newsletter 'aleBank.pl - cotygodniowy' (wysyłany 1 x w tygodniu)
Newsletter 'Miesięcznik Finansowy BANK' (wysyłany 1 x w miesiącu)

UWAGA: Warto zaznaczyć interesujące Panią/Pana tematy, żebyśmy mogli legalnie zaprosić na kolejne edycje tej i innych konferencji (m.in. Ogólnopolskie Spotkanie Koordynatorów Programu NZB, Forum Bankowe, Forum Technologii Bankowych, Forum Bezpieczeństwa Banków, Forum Usług Płatniczych, Horyzonty Bankowości, Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej, Forum Liderów Banków Spółdzielczych, Kongres Obsługi Gotówki).

Zgody są szczególnie istotne, abyśmy komunikowali się z Państwem z poszanowaniem zaostrzających się przepisów dot. przetwarzania danych osobowych. Szanujemy Państwa czas – w każdej chwili udzielone zgody można wycofać.

Zobacz: Szczegóły przetwarzania danych osobowych.


TakNie

Wyrażam dobrowolną zgodę na przekazanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, stanowisko, nazwa i adres instytucji, adres e-mail) partnerom konferencji Ogólnopolskie Spotkanie Koordynatorów Programu NZB 2021 oraz na przetwarzanie ich przez w/w podmioty w celach marketingowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Oświadczam, że zostałem poinformowany o dobrowolności podania moich danych osobowych, prawie dostępu do ich treści oraz prawie ich poprawiania, a także o prawie odwołania zgody na ich przetwarzanie lub przekazywanie w każdym czasie. Odbiorcami danych mogą być również również spółki zależne od partnerów Ogólnopolskie Spotkanie Koordynatorów Programu NZB 2021 z siedzibą na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jak i poza nim.