Szkolenie nt. zarządu sukcesyjnego

 

 

 

 

Prowadzący: Piotr Gałązka, adwokat, Dyrektor Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli. Adwokat, od lipca 2015 roku pełni funkcję Dyrektora Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli, gdzie odpowiada za monitorowanie prac legislacyjnych UE, prezentowanie stanowisk polskich banków oraz promowanie polskiego sektora bankowego jako stabilnego, innowacyjnego i bezpiecznego. Piotr Gałązka pracuje dla Związku Banków Polskich od 2009 roku, a od czerwca 2013 roku do lipca 2015 roku był Przedstawicielem ZBP przy Europejskiej Federacji Bankowej. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od kwietnia 2010 roku  do sierpnia 2015 roku pełnił funkcję Sekretarza Sądu Polubownego (Arbitrażowego) przy Związku Banków Polskich w Warszawie. Członek Komitetu Prawnego Europejskiej Federacji Bankowej. Autor publikacji naukowych i prasowych z zakresu prawa bankowego, prawa UE w zakresie usług finansowych oraz arbitrażu. Posługuje się językiem angielskim i francuskim.

 

Termin: 1 marca 2019 r.; godz. 10.00-15.30

Lokalizacja: Centrum Konferencyjne KOPERNIKA, ul. Kopernika 30 w Warszawie

Warunki uczestnictwa: Udział płatny. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Program szkolenia (PDF)

Formularz rejestracyjny (PDF)

Nowa ustawa o zarządzie sukcesyjnym ma przede wszystkim zapewnić możliwość powołania zarządcy sukcesyjnego, w celu zapewnienia ciągłości trwania firmy na wypadek śmierci jej właściciela. Dodatkowo ustawa pozwala powołać takiego zarządcę już po śmierci właściciela firmy – o ile wystąpi o to jedna z uprawnionych osób. Ustawa stanowi novum w polskim systemie prawnym – po pierwsze dlatego, że tworzy nową czynność prawną mortis causa, a także ze względu na fakt powołania całkowicie nowej instytucji w prawie na styku gałęzi prawa cywilnego i prawa gospodarczego.

W toku szkolenia omówione zostaną wszystkie kwestie dotyczące nowej ustawy, poczynając od podstawowych pojęć, poprzez sposób powstania zarządu sukcesyjnego, a skończywszy na skutkach zarządu i relacji zarządcy wobec osób trzecich.

Osobna część szkolenia zostanie poświęcona kwestii zmian w przepisach dotychczasowych- ze względu na horyzontalnych charakter, by zapewnić spójne stosowanie nowych przepisów, konieczna była nowelizacja nie tylko Kodeksu cywilnego czy Prawa przedsiębiorców, ale szeregu ustaw z zakresu prawa podatkowego i administracyjnego.

Zagadnienia:

  • Pojęcie zarządu sukcesyjnego. Definicje. Zakres.
  • Ustanowienie zarządu sukcesyjnego. Powołanie Zarządcy.
  • Wykonywanie Zarządu sukcesyjnego. Obowiązki. Relacje z innymi osobami.
  • Zakończenie Zarządu. Odwołanie Zarządcy.
  • Zmiany w przepisach.

 
Organizator szkolenia: Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.