Warsztaty z Arbitrem Bankowym

 

 

 

Prowadząca: 

Katarzyna Marczyńska – Arbiter Bankowy przy Związku Banków Polskich. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego oraz podyplomowych studiów ”Prawo europejskie” i „Negocjacje, mediacje i alternatywne metody rozstrzygania sporów”  Uniwersytetu Warszawskiego, posiadająca wieloletnie doświadczenie w sądownictwie  – Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Wydziału Gospodarczego i administracji państwowej – Ministerstwo Sprawiedliwości. Od 2002 roku – radca prawny i Arbiter Bankowy przy Związku Banków Polskich

 

Termin: 10 października 2019 r.; godz. 10.00-15.30

Lokalizacja: Klub Bankowca, ul. Smolna 6 w Warszawie

Warunki uczestnictwa: Udział płatny. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Program szkolenia (PDF)

Formularz rejestracyjny (PDF)

 

Zagadnienia:

  • Zakres skarg i orzecznictwo Arbitra Bankowego w 2019 roku;
  • Orzeczenie ETS (TSUE: C-383/18) dotyczące zwrotu kosztów kredytu w przypadku przedterminowej spłaty zadłużenia;
  • Praktyczne zastosowanie w relacjach z klientami „Wytycznych dotyczących wykładni i stosowania dyrektywy 93/13 w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich” – jak unikać błędnych zapisów w umowach?;
  • Orzecznictwo Prezesa UODO dotyczące banków w zakresie niewłaściwego stosowania obowiązków RODO;
  • Ustawa sektorowa RODO – najważniejsze obowiązki dla banków;
  • Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw – konsekwencje dla banków;
  • Nowe zasady upadłości konsumenckiej.

 
Organizator szkolenia: Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.